หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 393/2556 รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มูลนิธิร่มฉัตร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องประชุมคชาธาร

 
 รมว.ศธ.กล่าวว่า โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศมานานกว่า 2 ทศวรรษ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นที่มีการแข่งขันเป็นปีที่ 8 แล้ว โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยผลักดันและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่เด็กและเยาวชน
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นประเทศที่ได้สะสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ มากมาย อีกทั้งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีการลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด รวมทั้งประชาชนของทั้งสองประเทศมีความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีกันมาเป็นเวลานาน โดยคนไทยมีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานที่ดีและเป็นเหตุผลที่ควรจะมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาภาษาญี่ปุ่นกันให้มาก แต่ที่สำคัญคือ จะต้องส่งเสริมให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพด้วย
 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในไทยมีปัญหาอย่างหนึ่งร่วมกันคือ ไม่เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษานั้นได้ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในไทยมีไม่มากเท่ากับผู้เรียนภาษาอื่นๆ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา กลับจะเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นได้ เรื่องที่ต้องให้ความสนใจ คือ การเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้
  
กระบวนการเรียนการสอนที่เป็นปัญหามากก็คือ การให้ผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศ เรียนสลับสิ่งที่ควรเรียนเป็นอันดับต้นๆ คือ การฟัง การพูด ไปสู่การอ่าน การเขียน แต่ประเทศไทยสอนโดยสลับเอาการเขียน การอ่าน มาก่อนการฟัง การพูด ในสมัยก่อนการเรียนภาษาต่างประเทศ เรียนโดยไม่มีวิชาสนทนา และในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ของไทยกว่า 90ก็ยังเรียนกันแบบเดิม การเรียนวิชาสนทนาในชั้นเรียนทำได้ยาก เพราะจำนวนนักเรียนในห้องเรียนที่มากเกินไป ดังนั้น โครงการเพชรยอดมงกุฎจะเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการเน้นเรื่องการเขียนเรียงความและการพูด ซึ่งก็คือความสามารถในการใช้ภาษา
ประเด็นหนึ่งที่ต้องการฝากให้คณะกรรมการ ผู้จัดงาน และคณะที่ดูแลเรื่องการแข่งขัน คือ วิธีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจการเขียนและการอ่านมากขึ้น จากที่ได้รับฟังมา ทำให้ทราบว่าใช้วิธีสอบข้อเขียน โดยการสอบแบบกากบาทหรือวงกลม ในเรื่องของการอ่านเข้าใจและสอบไวยากรณ์ ซึ่งก็คล้ายกับการสอบโทเฟล (TOEFL) สมัยก่อน การสอบในลักษณะนี้ในกรณีของภาษาอังกฤษ พบว่าเด็กที่สอบได้คะแนนสูงเป็นเด็กเอเชียเสียส่วนใหญ่ แต่เมื่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเขียนกับพูดได้ การสอบโทเฟลจึงเปลี่ยนให้มีการทดสอบการพูดและการเขียนเพิ่มขึ้น
  
  
ที่ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกับทางคณะกรรมการของโครงการเพชรยอดมงกุฎว่า การจัดสอบรอบแรกโดยการใช้ข้อเขียน ซึ่งวัดเฉพาะความรู้ทางไวยากรณ์และความเข้าใจภาษา แล้วคัดเพียง 10 คนเพื่อมาแข่งพูดและเขียน แต่อาจจะมีผู้ที่มีความสามารถทางการพูดและการเขียนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ามาแข่งพูดและเขียนเรียงความได้ เพราะเด็กเหล่านั้นสอบไม่ติดใน 1-10 อันดับแรก จึงขอฝากให้ช่วยกันคิดว่าจะมีวิธีอย่างไร ที่จะให้ผู้ที่พูดและเขียนเก่ง แต่อาจจะสอบข้อสอบแบบนี้ไม่เก่ง ได้เข้ามาแข่งขันด้วย เพราะจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ คือการส่งเสริมให้เด็กเขียนและพูดเป็น
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ ศธ.มีการเชิญผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญมาหารือกันในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และพบว่าเรื่องใหญ่มากก็คือ จะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ และผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้มาก จึงนำมาเป็นประเด็นให้มีการปรึกษาหารือกัน และดูว่าวิธีใดจะทำให้มีการส่งเสริมการเขียน การพูด การใช้ภาษาได้ผลดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการเพชรยอดมงกุฎ ที่เน้นส่งเสริมการประกวดการแข่งขันการพูดและการเขียน เป็นโครงการที่มีแนวทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับการที่จะส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้ภาษาได้จริง และจะทำให้ผู้เรียนจำนวนมากสนใจและต้องการที่จะเก่งขึ้นในด้านการเขียนและการพูด โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่น่าชื่นชมและน่าส่งเสริมให้มีการจัดต่อไป
  
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ เป็นการแข่งขันเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น โดยการเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ มีแบ่งการจัดแข่งขันเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษา และแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) และรอบเพชรมงกุฎ (รอบที่ 3)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม