หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

เยาวชนโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมคารวะ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 14/2559เยาวชนโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 เข้าเยี่ยมคารวะ
 ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 จำนวน 95 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการ "คณะเยาวชนยุวโฆษก" เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล รวมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารแก่เยาวชนผ่านกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของประเทศ การฝึกอบรม การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นต้น
การเข้าเยี่ยมคารวะของคณะเยาวชนยุวโฆษก รุ่นที่ นี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการศึกษา ซึ่งได้เล่าให้ยุวโฆษกได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ เพราะ "ยุวโฆษก" เปรียบเสมือนเป็น "ทีมโฆษกของรัฐบาล" ซึ่งทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ดังนั้นยุวโฆษกจึงต้องทราบนโยบายหลักของรัฐบาล เพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง แม้เป็นภารกิจที่ยาก แต่ก็เชื่อว่าทุกคนมีวุฒิภาวะที่สามารถทำได้
ในขณะเดียวกัน มีประเด็นที่หลากหลายซึ่งยุวโฆษกได้ตั้งคำถาม และหลายคำตอบก็ตรงกับสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในเวลานี้ และหลายคำถามก็คล้ายกับสภานักเรียนที่มาเข้าพบเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา เช่น ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียน ปัญหาครูมีภาระงานมากทำให้ไม่มีเวลาสอนหรือดูแลนักเรียน การเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อย เป็นต้น
สำหรับประเด็นที่ยุวโฆษกได้ให้ความสนใจอย่างมาก คือ ปัญหาเรื่องครูแนะแนว ซึ่งการถามของเด็กได้จุดประกายให้กระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการแก้ปัญหาเนื่องจากการแนะแนวเป็นปัญหามาตั้งแต่สมัยที่เด็กเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และในปัจจุบันยังขาดครูแนะแนวในทุกระดับชั้น อีกทั้งครูแนะแนวยังไม่มีความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพเท่าที่ควร ทำให้เด็กไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะแนวอาชีพสำหรับภาคเอกชน จึงต้องเร่งดำเนินการให้ครูแนะแนวในทุกระดับการศึกษาให้มีข้อมูลในส่วนนี้ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะนำไปหารือและประสานให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแนะแนวมากขึ้นด้วย
ในส่วนของข้อคิดเห็นของยุวโฆษกเกี่ยวกับการกระจายอำนาจด้านการศึกษานั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การกระจายอำนาจการศึกษาต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับความแข็งแกร่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กล่าวคือ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง ก็จะทำให้การศึกษาดีไปด้วย แต่ในความเป็นจริงยังมีปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจการศึกษาอยู่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำลังแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะหากกระจายอำนาจออกไปแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็งพอ ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะดำเนินการ ซึ่งยุวโฆษกก็เห็นพ้องกับการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนนี้
นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ตอบคำถามในประเด็น "ครูสร้างความกดดันให้กับเด็ก"เพราะจะทำให้เด็กไม่กล้าตอบคำถาม และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีสาเหตุมาจากวัฒนธรรมไทยที่เด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ ดังนั้น ครูจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตามสมควร และอยู่ในความพอดี
 
อีกประเด็นที่สำคัญคือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในอนาคตจะมีการสอบ Exit Exam ในระดับปริญญาตรี กล่าวคือ เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา แต่การทดสอบนี้จะไม่ใช้กับเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการทดสอบจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งแต่ละสาขาจะใช้เกณฑ์คะแนนในการสอบผ่านไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับของภาษาอังกฤษที่ควรจะเป็นของแต่ละสาขา แต่ต้องมีมาตรฐานในการทดสอบเดียวกัน ซึ่งกำลังพัฒนาให้มีบทเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งปรับวิธีการสอนในห้องเรียน โดยไม่เน้นสอนไวยากรณ์ แต่เน้นให้เด็กนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารได้ รวมทั้งต้องสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ ต้องไม่อายหรือกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไป

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม