หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุด หมื่นข้อ ภาค กข+ 40 วิชาเอก) ที่


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 27/2559
พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558
หอประชุมคุรุสภา – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวคำปราศรัยภายหลังพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ว่า การที่ได้มีโอกาสมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก เนื่องจากมีโอกาสได้พบกับครูในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่ไกลจากผู้บังคับบัญชาบ้าง ซึ่งต้องยอมรับว่าการเข้าถึงครูโดยตรงกว่า 400,000 คน จากโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศนั้นเป็นเรื่องยาก การได้มามอบรางวัลในวันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะกับครูที่อยู่ห่างไกล และขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงสำหรับครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล เนื่องจากรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม การได้รับรางวัลดังกล่าว หมายถึงทุกท่านอยู่บนหลังเสือแล้ว ความดีที่เคยกระทำมาก่อนหน้านี้ก็ควรรักษาและกระทำต่อไป หากมีสิ่งใดยังขาดตกบกพร่องก็ให้ดำเนินการแก้ไข เพราะไม่มีใครดีสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ และขอให้ถ่ายทอดความดี คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับลูกศิษย์ทุกคนด้วย พร้อมทั้งขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ทำการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งเห็นได้ชัดว่าทุกคนมีบุคลิกและลักษณะของความเป็นครูที่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชน
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับชมวีดิทัศน์ชุด “คุรุสดุดี” พร้อมทั้งรับฟังเพลงพระคุณที่สาม เพื่อระลึกถึงพระคุณครูพร้อมกับผู้เข้ารับรางวัลทุกท่าน และกล่าวแสดงความรู้สึกว่า ต้องการให้ครูทุกคนตระหนักถึงพระคุณของครูและนึกถึงลูกศิษย์ของตนที่มีความคาดหวังให้ครูปฏิบัติหน้าที่ของครู ดังเช่นเนื้อหาที่ปรากฏในเพลงพระคุณที่สาม

สำหรับพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พร้อมเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้วจำนวน 12,962 คน สำหรับพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งคุรุสภาได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาในปี 2558 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 1,013 คน และเข้าร่วมพิธีรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ในวันนี้จำนวน 922 คน
ทั้งนี้ บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเอง, จรรยาบรรณต่อการประกอบวิชาชีพ, จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ, จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป
อนึ่ง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มีลักษณะเป็นรูปพระพฤหัสบดี มีกวางเป็นพาหนะ พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีเป็นปริมณฑลล้อมรอบ ทำด้วยโลหะสีทองแดง โดยมีความหมายว่าเป็นครูของเทวดาในทางวิชาความรู้

ที่มา ; เว็บ  นสพ.ไทยรัฐ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม