หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

ผลประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 1/2559

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุด หมื่นข้อ ภาค กข+ 40 วิชาเอก) ที่


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 36/2559 ผลประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 1/2559
 ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม
 รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) กล่าวว่า การประชุมยูเนสโก ประเทศไทยนั้นได้ขาดหายไปหลายปี จึงเห็นว่าคณะกรรมการทุกฝ่ายควรประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยูเนสโก ซึ่งประเด็นสำคัญจากการประชุมครั้งนี้ มีดังนี้
 คณะกรรมการทุกฝ่ายต้องประสานข้อมูลร่วมกันใน 3 ประเด็นหลักที่ยูเนสโกกำกับดูแลอยู่ คือ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยมี 3 กระทรวงหลักที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละฝ่ายมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันค่อนข้างน้อย แต่ภายหลังประชุมร่วมกันในครั้งนี้แล้ว ที่ประชุมได้ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ร่วมกันมากขึ้น
 ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 3-18 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยการประชุมเต็มคณะ, การหารือทวิภาคีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก, การประกาศผลรายชื่อบุคคลสำคัญ/เหตุการณ์สำคัญของโลก  สำหรับประเทศไทย คือ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ซึ่งทั้งสองท่านมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งได้รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของยูเนสโก ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา, คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์, คณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์, คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม และคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชน
 ให้ทุกฝ่ายกลับไปทบทวนแผนการดำเนินงานในปี 2559 ทุกฝ่ายได้เสนอแผนการดำเนินงานในที่ประชุม และมีการเติมเต็มข้อมูลซึ่งกันและกัน แต่ที่ประชุมเห็นว่าแผนการดำเนินงานแต่ละฝ่ายยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควร จึงขอให้แต่ละฝ่ายกลับไปทบทวนแผนการดำเนินงานปี 2559 อีกครั้ง พร้อมทั้งให้ลงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานให้เห็นภาพชัดเจน โดยให้แนวทาง 2 ประการ คือ การดำเนินงานต้องตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และอยู่ในกรอบของยูเนสโก ซึ่งในส่วนของแผนงานด้านการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการกำลังจัดทำร่างแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานของยูเนสโกปี 2030 และสอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติด้วย และผลจากการประชุมครั้งนี้ พบว่ากรอบการดำเนินงานใหม่ของยูเนสโกที่จะดำเนินการต่อไปในอีก 20 ปี ข้างหน้า ตรงกับทิศทางของประเทศไทย จึงสบายใจได้ว่าแผนงานที่จะดำเนินการนั้น จะสอดคล้องกับกรอบแผนงานของยูเนสโกและของประเทศ
 

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม