หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 39/25598 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศผู้รับโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุด หมื่นข้อ ภาค กข+ 40 วิชาเอก) ที่


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 39/25598
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศผู้รับโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1872/2558 เรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีสาระสำคัญคือ นางประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความประสงค์ที่จะโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้แก่บริษัท ต้นคิดอุดมศึกษา จำกัด ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอนุญาตให้ บริษัท ต้นคิดอุดมศึกษา จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1873/2558 เรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  โดยมีสาระสำคัญคือ นางวิจิตรา รัตนเพียร ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีความประสงค์ที่จะโอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ให้แก่บริษัท รัตนเพียรเพื่อการอุดมศึกษา จำกัด ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอนุญาตให้บริษัท รัตนเพียรเพื่อการอุดมศึกษา จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม