หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

ศธ.เตรียมใช้มาตรา 86 ควบคุมเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งเอแบค

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุด หมื่นข้อ ภาค กข+ 40 วิชาเอก) ที่


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 24/2559ศธ.เตรียมใช้มาตรา 86 ควบคุมเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งเอแบค
ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) กับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และฝ่ายกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม MOC โดยมีนายโยธิน มูลกำบิล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมหารือ

 ถ่ายภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้มีการประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีความเห็นที่ไม่ตรงกันและยังหาจุดร่วมไม่ได้ จึงได้ให้นำข้อเสนอกลับไปทบทวนอีกครั้ง โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประสานงานกับทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ได้เรียกประชุม ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอกลับมาทั้งสองฝ่าย กล่าวคือฝ่ายหนึ่งมีเงื่อนไขให้ลาออกจากกรรมการทั้งหมด และให้ผู้ถือใบอนุญาตจัดตั้ง ตั้งกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน ส่วนอีกฝ่ายเสนอให้เลือกกรรมการฝ่ายละ 5 คน และให้กระทรวงศึกษาธิการจัดคนกลางลงไปอีก 3 คน รวมเป็น 13 คน โดยกรรมการทุกคนต้องลาออกก่อนด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกันและกัน
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เตรียมยกร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมเข้าไปดำเนินการแล้ว ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาบังคับใช้ โดยมีองค์ประกอบ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจาก สกอ. จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มอบให้ สกอ. และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เฟ้นหาผู้เหมาะสมและนำรายชื่อมาเสนอต่อไป
ทั้งนี้ คาดว่าจะเตรียมการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เมื่อนั้นก็จะประกาศใช้มาตรา 86 ที่จะสามารถเดินหน้าต่องานในมหาวิทยาลัยได้ทันที ซึ่งการประกาศใช้มาตรา 86 จะมีผลกระทบต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่ควรทิ้งระยะห่างไว้นาน โดยอันดับแรกที่ต้องเข้าไปดูแล คือ หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกประเด็น เพื่อดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะกฎระเบียบที่อาจจะหลวม กติกาที่ควรจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปหรือไม่อย่างไร ระบบภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร ส่วนห้วงเวลาที่จะเข้าไปควบคุมนานเพียงใดนั้น ยังไม่สามารถตอบได้ แต่ต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อยและมีความมั่นใจเสียก่อน จึงจะส่งมอบให้ผู้รับใบอนุญาตต่อไป
ต่อคำถามเกี่ยวกับคำสั่งศาลแพ่งที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการอธิการบดีนั้น ต้องบอกว่าการเข้าไปของกรรมการควบคุมเป็นคนละเรื่อง เพราะใช้กฎหมายคนละส่วน และศาลเองก็ให้ความคุ้มครองในช่วงที่มีปัญหาเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมีสภามหาวิทยาลัยใหม่ขึ้นมา สภาก็จะมีอำนาจในการแต่งตั้งอธิการบดีขึ้นมาทำหน้าที่แทน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยขอให้นักศึกษาและอาจารย์อย่าได้ตกใจ ให้อาจารย์สอนไปตามปกติ ส่วนนักศึกษาก็เรียนตามปกติเพื่อให้การเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องใช้มาตรา 86 แต่เมื่อไม่มีทางเลือกอื่น ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดำเนินการ เพราะขณะนี้อาจยังไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาโดยตรง แต่หากปล่อยไว้นานอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดทุกอย่างในมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการจึงจำเป็นต้องเข้าไปดูแลและนึกถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ
และขอให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายอย่าได้ต้องกังวลว่าจะมีการกลั่นแกล้ง คงไม่มีอย่างแน่นอน สิ่งที่ดำเนินการนี้ก็เพื่อเอแบคและเพื่อนักศึกษา ซึ่งเดิมเอแบคก็มีโครงสร้างและรากฐานที่แข็งแรงอยู่แล้ว อีกทั้งยังคงความเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ดังนั้นหากมีส่วนใดที่จะต้องแก้ไข ก็ควรจะแก้เพื่อให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ไม่ได้ว่าใครผิดหรือถูก เพราะเหตุการณ์เช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ และการที่กระทรวงศึกษาธิการเข้าไปดูแลให้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร เพียงแต่หากยังไม่สามารถตกลงกันได้ ก็ไม่ต้องการปล่อยไว้เนิ่นนานที่อาจจะเกิดผลเสียกับเด็กได้
 
ขั้นตอนการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีดังนี้
- รมว.ศึกษาธิการ มีคำสั่งควบคุมและแต่งตั้งกรรมการควบคุม ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน (ตามมาตรา 86 วรรคสอง และมาตรา 94)
- ประกาศคำสั่งควบคุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (ตามมาตรา 86 วรรคสอง)
- ห้ามอธิการบดี คณาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากกรรมการควบคุม และส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการควบคุมโดยไม่ชักช้า (มาตรา 87 วรรคหนึ่ง)
- สถาบันอุดมศึกษาอาจอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และ รมว.ศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์คำสั่งควบคุม เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา (มาตรา 89) โดย
  
· อุทธรณ์ฟังขึ้น ให้ยกเลิกคำสั่งควบคุม   แต่
 
 · หากอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ให้ดำเนินการควบคุมต่อไป 
     
กรณีคณะกรรมการควบคุมเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดำเนินการต่อไปได้ และผู้รับใบอนุญาตร้องขอให้คณะกรรมการควบคุมรายงาน รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณายกเลิกการควบคุม และประกาศคำสั่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (มาตรา 90) จากนั้นคณะกรรมการส่งมอบทรัพย์สินพร้อมสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่ชักช้า
     
กรณีคณะกรรมการควบคุมเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ และมีเหตุผลสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้รายงาน รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 91) จากนั้นคณะกรรมการควบคุมสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่งมอบเอกสารผลการศึกษาให้แก่คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาต สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหมดสภาพเป็นนิติบุคคล และให้คณะกรรมการควบคุมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี รวมทั้งเมื่อชำระบัญชีเสร็จแล้วถ้ายังมีบัญชีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้ผู้ชำระบัญชีคืนให้แก่ผู้รับใบอนุญาต

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม