หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 3

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุด หมื่นข้อ ภาค กข+ 40 วิชาเอก) ที่


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 40/2559
 โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 3
หอประชุมคุรุสภา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลชนะเลิศโครงการมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค ปีที่ 3 โดยมี มล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธี
 
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมและยินดีแก่ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค ซึ่งได้รับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ จำนวน 14 รางวัล
ครงการ “มาร์ชชิ่งความดี” จัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนมีนิสัยดี ผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี โดยมีการแปรแถวประกอบดนตรี และมีระบบพัฒนาทักษะความดีสากล อันได้แก่ นิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และมีจิตใจที่เป็นสมาธิ  ซึ่งการจัดโครงการให้นักเรียนทำความดี สอดคล้องกับกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู, ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า, ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี" จึงมั่นใจว่า สิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันกระทำ คิด และสร้างกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นการสร้างสรรค์ความดีที่จะมีส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงของเรา จึงขอร่วมสนับสนุนโครงการนี้ที่มูลนิธิครูของแผ่นดินจัดขึ้นในปีต่อๆ ไป
นอกจากนี้ การที่มูลนิธิฯ ได้เปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทฯ ก็จะเป็นเครือข่ายสำคัญสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตต่อไป และจะนำเรียนโครงการดีๆ เช่นนี้ให้ รมว.ศึกษาธิการ รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบต่อไป

 พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการนี้ว่า มูลนิธิครูของแผ่นดินได้จัดขึ้น เพราะเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศ เช่น ขาดเรียน เรียนไม่เก่ง สอบตก เสพสิ่งเสพติด ชู้สาว ตั้งท้อง ทำแท้ง ทะเลาะวิวาท ฯลฯ จึงได้ร่วมกันวิจัยพัฒนา คิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนานิสัยเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต โดยได้จัดโครงการ “มาร์ชชิ่งความดี” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนมีนิสัยดี ผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี โดยการแปรแถวประกอบดนตรี และมีระบบพัฒนาทักษะความดีสากล อันได้แก่ นิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และมีจิตใจที่เป็นสมาธิ
 โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 500 โรงเรียน นำนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดีไปพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา โดยรางวัลจากการประกวดการแปรแถวมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานฯ และทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด สามารถประกวดในปีต่อไปได้อีก ยกเว้นได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน 2 ปี
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการคาดว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบพัฒนาทักษะความดีสากล นักเรียนมีระเบียบวินัย มีทักษะความดีสากล มีความรักสมานสามัคคี มีจริยธรรม และสุขภาพจิตที่แข็งแรง รวมทั้งนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถ มีความภาคภูมิในความรู้ความสามารถของตน
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gmcthailand.org
 
ถ่ายภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, และ facebook.com/GMCThailandที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม