หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ตั้งเป้าก้าวกระโดดผลประเมินพิซ่ายกระดับแต่ละวิชาให้กับ นร.ชั้น ม.1-ม.3 ก่อน

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่
ตั้งเป้าก้าวกระโดดผลประเมินพิซ่ายกระดับแต่ละวิชาให้กับ นร.ชั้น ม.1-ม.3 ก่อน

          นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลการทดสอบโครงการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ หรือพิซ่า ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า อันดับและคะแนนทดสอบรายวิชาของไทยจะต้องเพิ่มขึ้นดังนี้ ด้านการอ่านปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างอันดับที่ 45-51 จากประเทศที่ประเมินทั้งหมด 65 ประเทศ จะต้อง ขยับเป็นอันดับที่ 39 ในการประเมินปี 2558 และเป็นอันดับที่ 25 ในการประเมินปี 2561 วิชา คณิตศาสตร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างอันดับ 49-52 จะต้องขยับเป็นอันดับที่ 40 ในปี 2558 และอันดับที่ 35 ในปี 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ 44-49 ขยับเป็น 38 ในปี 2558 และอันดับที่ 25 ในปี 2561 ซึ่งถ้าจะถามว่าตั้งเป้าหมายสูงเกินจริงหรือไม่ ขอบอกว่า ไม่ถือว่าตั้งเป้าสูงเกินไป เพราะจาก ข้อมูลที่ได้รับ การประเมินปี 2555 ประเทศเวียดนามได้อันดับ 8 ในการประเมินวิชา คณิตศาสตร์ ส่วนประเทศกัมพูชานั้น ถ้าเรา ไม่ทำอะไรเลย กัมพูชาก็จะแซงเราในด้าน การอ่านและภาษาอังกฤษ
          นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า การสอบ พิซ่าครั้งที่ผ่านมา โรงเรียนขยายโอกาสมีคะแนน สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นผลจากที่สพฐ. เน้นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่มนี้ เพราะฉะนั้น หากทำอย่างเป็นระบบทุกฝ่ายเอาจริง ก็น่าจะทำได้ตามเป้าหมาย ถ้าปี 2558 ทำได้ดี ปี 2561 ก็จะยิ่งมีความเป็นไปได้ที่คะแนนจะสูงขึ้นอีก เพราะเด็กที่จะสอบปี 2561 จะมีโอกาสเตรียมตัวนานกว่า
          นายจาตุรนต์ กล่าวด้วยว่า แผนปฏิบัติการที่ยกร่างเสร็จแล้วนั้น จะนำมาเริ่มดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายชั้นป.4-ป.6 และม1.-ม.3 เพราะเด็กกลุ่มนี้จะเป็น 2 รุ่นที่จะต้องสอบ โดยม.1-ม.3 จะสอบในปี 2558 และ ป.4-ป.6 จะสอบในปี 2561 แต่ว่าจะเน้นที่ม.1-ม.3 ก่อน โดยมีแนวปฏิบัติแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1.การ แทรกกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการวิเคราะห์ ในทุกรายวิชา หรือรายวิชาที่เหมาะสมไม่น้อย กว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2.ปรับข้อสอบ เพิ่มข้อสอบที่แสดงให้เห็นการใช้ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบตามแนวพิซ่ามากขึ้น 3.สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจ 4.ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มที่มีการสอบ พิซ่าปี 2555 ต่ำ และ 5.สร้างความเข้มแข็ง ของการกำกับ ติดตามและประเมินผลในการ พัฒนาผู้เรียน จากที่ได้เสนอร่างแผนนี้แล้ว คณะกรรมการฯได้แสดงความเห็นกัน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ที่สำคัญเห็นว่าโครงการนี้ มีการจัดสรรงบฯไว้ประมาณ 210 ล้านบาท จึงควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า การเลื่อนอันดับพิซ่าของประเทศเป็นตัวชี้วัด โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพ การเรียนการสอน โดยเฉพาะจะมีสาระสำคัญคือการส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อสรุปเพิ่มเติมว่า เรื่องใดที่ทำได้เร็ว เช่น การจัดหาข้อสอบ โดยจัดหามาจากสิ่งที่มี อยู่แล้วทั้งในและต่างประเทศก็ให้ไปทำมา เพื่อ จะมีเวลาสำหรับการทำในเรื่องที่ต้องใช้เวลามากกว่า เช่น การอบรมครู นำข้อสอบมาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบว่าการที่เด็กจะทำ ข้อสอบนั้นๆ ได้ดี จะต้องมีการสอนอย่างไร จะต้องเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตรอย่างไร ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของพิซ่า และที่ประชุมยังให้แบ่งโครงการออกเป็นหลายด้าน โดยให้ไปทำปฏิทินการทำงานให้เป็นโรดแมป ว่าจากนี้ไปจะทำอะไร โดยงบฯที่จัดไว้ก็จะจัดให้โครงการแต่ละด้าน และจะมอบไปยังเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ดำเนินการได้ด้วย
         


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 
ที่มา ; นสพ.แนวหน้า

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม