หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนดัง แจ้งสัดส่วนการรับ ม.1 ปี'57 สพฐ. แจ้งเฉพาะโรงเรียนดัง 293 แห่งทั่วประเทศ

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


โรงเรียนดัง แจ้งสัดส่วนการรับ ม.1 ปี'57 สพฐ. แจ้งเฉพาะโรงเรียนดัง 293 แห่งทั่วประเทศ
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้งสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียน (รร.) ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)ปีการศึกษา 2557 จำนวน 293 แห่ง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์และแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครองได้รับทราบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเนตของนักเรียนทั่วไป 50%, รร.ชิโนรสวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ทวีธาภิเศก สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.วัดนวลนรดิศ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดนายโรง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดระฆัง สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บางปะกอกวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ปัญญาวรคุณ จับสลาก 40% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 30%, รร.โพธิสารพิทยากร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดหนองแขม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.มัธยมวัดสิงห์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, รร.ราชวินิตมัธยม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.โยธินบูรณะ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.วัดราชโอรส สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารี สอบ คัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารีวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สามเสนวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.สุวรรณารามวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งวิทยาลัย จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบ คัดเลือกฯ ทั่วไป 10% รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จับสลาก 50% ในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพลีลา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่ บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บางกะปิ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          รร.วัดสุทธิวราราม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.วชิรธรรมสาธิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 5% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา 2 จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.สารวิทยา จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีศรีสุริโยทัย สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สิริรัตนาธร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.หอวัง จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม ราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.สุรศักดิ์มนตรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.นนทบุรี รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ปากเกร็ด จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีนนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.บางบัวทอง จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.ศรีบุณยานนท์ จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.พระนครศรีอยุธยา รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.อยุธยาวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ปทุมธานี รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ธัญรัตน์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ธัญบุรี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ วิทยาลัย ปทุมธานี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ปทุมวิไล สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สายปัญญารังสิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.หนองเสือวิทยาคม จับสลาก 50% ในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          จ.สระบุรี รร.แก่งคอย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ พุแค จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สระบุรีวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, จ.สิงห์บุรี รร.สิงห์บุรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ลพบุรี รร.ชัยบาดาลวิทยา จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ชัยนาท รร.ชัยนาทพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.อ่างทอง รร.สตรีอ่างทอง สอบ คัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนดัดดรุณี สอบ คัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ สอบ คัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          จ.สมุทรปราการ รร.เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ราชวินิตบางแก้ว สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40% รร.วัดทรงธรรม จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 45% รร.สตรีสมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ปราจีนบุรี รร.ปราจิณราษฎรอำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.นครนายก รร.นครนายกวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.สระแก้ว รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สระแก้ว สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%
          จ.ราชบุรี รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.โพธาวัฒนาเสนี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.ราชโบริกานุเคราะห์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.รัตนราษฎร์บำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
       
   ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม