หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนดัง แจ้งสัดส่วนการรับ ม.1 ปี'57 สพฐ. แจ้งเฉพาะโรงเรียนดัง 293 แห่งทั่วประเทศ

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


โรงเรียนดัง แจ้งสัดส่วนการรับ ม.1 ปี'57 สพฐ. แจ้งเฉพาะโรงเรียนดัง 293 แห่งทั่วประเทศ
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้งสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียน (รร.) ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)ปีการศึกษา 2557 จำนวน 293 แห่ง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์และแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครองได้รับทราบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเนตของนักเรียนทั่วไป 50%, รร.ชิโนรสวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ทวีธาภิเศก สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.วัดนวลนรดิศ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดนายโรง สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดระฆัง สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บางปะกอกวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ปัญญาวรคุณ จับสลาก 40% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 30%, รร.โพธิสารพิทยากร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดหนองแขม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.มัธยมวัดสิงห์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, รร.ราชวินิตมัธยม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.โยธินบูรณะ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.วัดราชโอรส สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารี สอบ คัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารีวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สามเสนวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.สุวรรณารามวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งวิทยาลัย จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบ คัดเลือกฯ ทั่วไป 10% รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จับสลาก 50% ในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพลีลา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่ บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บางกะปิ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          รร.วัดสุทธิวราราม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.วชิรธรรมสาธิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%, รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 5% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา 2 จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          รร.สารวิทยา จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีศรีสุริโยทัย สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สิริรัตนาธร สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.หอวัง จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม ราชินูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.สุรศักดิ์มนตรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.นนทบุรี รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ปากเกร็ด จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สตรีนนทบุรี จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทบุรี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.บางบัวทอง จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.ศรีบุณยานนท์ จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.พระนครศรีอยุธยา รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.อยุธยาวิทยาลัย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ปทุมธานี รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ธัญรัตน์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ธัญบุรี จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ วิทยาลัย ปทุมธานี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ปทุมวิไล สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สายปัญญารังสิต สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.หนองเสือวิทยาคม จับสลาก 50% ในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          จ.สระบุรี รร.แก่งคอย สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ พุแค จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สระบุรีวิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, จ.สิงห์บุรี รร.สิงห์บุรี สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ลพบุรี รร.ชัยบาดาลวิทยา จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) สอบคัดเลือกฯ ในเขต พื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ชัยนาท รร.ชัยนาทพิทยาคม สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.อ่างทอง รร.สตรีอ่างทอง สอบ คัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนดัดดรุณี สอบ คัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ สอบ คัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%,
          จ.สมุทรปราการ รร.เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.ราชวินิตบางแก้ว สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40% รร.วัดทรงธรรม จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 45% รร.สตรีสมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.สมุทรปราการ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.ปราจีนบุรี รร.ปราจิณราษฎรอำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.นครนายก รร.นครนายกวิทยาคม สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบ คัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.บ้านนา "นายกพิทยากร" จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
          จ.สระแก้ว รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.สระแก้ว สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%
          จ.ราชบุรี รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.โพธาวัฒนาเสนี สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% รร.ราชโบริกานุเคราะห์ สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, รร.รัตนราษฎร์บำรุง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
       
   ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม