หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

มหาลัยเสิร์ฟช่องอาชีพ น.ศ.เปิดระบบออนไลน์หางานผ่านเว็บไซต์

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่มหาลัยเสิร์ฟช่องอาชีพ น.ศ.เปิดระบบออนไลน์หางานผ่านเว็บไซต์

          "การเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องยากแล้ว แต่การหางานทำเป็นเรื่องยากกว่า" ประโยคข้างต้นอาจใช้ได้กับหลาย ๆ คน แต่อาจไม่สอดคล้องกับคนบางกลุ่ม ด้วยปัจจุบันเกือบทุกมหาวิทยาลัยมีการแนะแนว
          รองอธิการบดี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง อาชีพให้นักศึกษาก่อนออกจากรั้วสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเปิดคลาสแนะนำการเตรียมตัวสมัครงานจากมหาวิทยาลัยเอง หรือหน่วยงานภายนอก รวมถึงการจัด Job Fair ให้บริษัทเอกชนเข้ามาเปิดบูทรับสมัครงาน
          ยิ่งกว่านั้น มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดเว็บไซต์จัดหางานออนไลน์ให้กับนักศึกษา ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีบริษัทไทยเข้ามาประกาศลงตำแหน่งงานว่างเท่านั้น มหาวิทยาลัยยังได้ขยายความร่วมมือชักจูงบริษัทต่างชาติมาเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อขยายโอกาสการทำงานให้นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์การทำงานต่างแดน
          เหมือนกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเปิด CU eJob Online เป็นระบบที่ค้นหาตำแหน่งงานว่าง และสามารถลงประวัติส่วนตัว เพื่อให้บริษัทที่มีความสนใจ สามารถพิจารณาและคัดเลือกตามความต้องการ ทั้งยังทำให้นิสิตมีความสะดวกที่สามารถค้นหางานได้ตลอดเวลาด้านกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ระบบนี้อนุญาตให้เฉพาะนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเท่านั้น โดยการเข้าสู่ระบบจะต้องล็อกอินรหัสนักศึกษาในการเข้าใช้งาน และเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงเปิดให้บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ จากประเทศอาเซียนสามารถลงทะเบียนผ่าน CU eJob Online ได้ โดยจุฬาฯมองว่าการขยายช่องทางการหางานผ่านอินเทอร์เน็ต ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้นิสิตที่ต้องการก้าวไปสู่ตลาดงานอาเซียน
          ปัจจุบันมีบริษัทจากประเทศอาเซียนเข้ามาใช้งานในระบบดังกล่าว อาทิ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอนแท็กต์สิงคโปร์ (Contact Singapore) หน่วยงานด้านการจัดหางาน ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ที่ทำ
          หน้าที่หาคนทำงานไปป้อนบริษัทเอกชน สำหรับตำแหน่งงานที่นิสิตออกไปทำงานในต่างประเทศมากที่สุดคือวิศวกรและบริหารธุรกิจ ส่วนประเทศที่นิสิตนิยมไปทำงานมากที่สุดคือสิงคโปร์
          "เราจะใช้ความร่วมมือที่มีอยู่คือการเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN : ASEAN University Networks) เป็นกลไกในการเตรียมนิสิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน ขณะเดียวกัน เราไม่ได้มองเฉพาะตลาดงานในอาเซียน แต่ยังมองถึงระดับโลกด้วย ดังนั้น เราจะแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมทั้งกับภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้น ในปีนี้เรายังจัดทำระบบติดตามผลอย่างชัดเจนเพื่อทราบข้อมูลการดำเนินงานว่ามีนักศึกษาตอบรับเข้าร่วม CU eJob Online มาก
          น้อยเพียงใด และจำนวนนักศึกษาที่ออกไปทำงานยังต่างประเทศมีเท่าไหร่"
          ในทางเดียวกัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผลผลิตของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อป้อนให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกล่าวว่า บัณฑิตที่จบมาย่อมมีความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดงาน โดยเฉพาะบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
          "รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์" อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดขึ้นมาจะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสถาบันมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่การทำงานในหลาย
          แนวทาง ทั้งการเปิดวิชา Career Development ที่จะสอนวิธีเตรียมตัวสมัครงาน และวิเคราะห์ตัวเองว่าเหมาะสมกับงานประเภทใด
          ขณะเดียวกัน ยังมี Career Campus ด้วยการเชิญบริษัทไทยและต่างชาติมาแนะนำข้อมูลบริษัทของตัวเอง เพื่อประกอบการรับรู้และการตัดสินใจการเลือกอาชีพในอนาคตของนักศึกษา รวมถึงยังมี Job Fair โดยบริษัทที่มาออกบูทในสถาบันส่วนใหญ่เป็นบริษัทไทย 20% ที่เหลือเป็นบริษัทญี่ปุ่นและชาติอื่น ๆ ซึ่ง Job Fair ทำให้นักศึกษาประมาณ 50% สมัครงาน และได้งานก่อนเรียนจบ
          "ปีที่แล้วมีตัวแทนบริษัท SMEs 2-3 แห่งจากญี่ปุ่นบินมาออกบูทด้วยตัวเอง และปีนี้ เพิ่มเป็น 10 กว่าบริษัท โดยเขาอยากได้นักศึกษาของเราไปทำงานที่ญี่ปุ่นเลย เพื่อรับไปฝึกงานก่อนสักระยะ ก่อนที่จะส่งกลับมาประจำการที่ไทย ทั้งนี้ บริษัทเอสเอ็มอีของญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยมากกว่า 100 บริษัท/ปี จึงมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีบริษัทญี่ปุ่นมาออกบูทรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น"
          นอกจากนี้ สถาบันยังมีเว็บไซต์ Job TNI เพื่อเสริมช่องทางการหางานให้กับนักศึกษา
          โดยนักศึกษาสามารถฝากข้อมูลของตัวเองได้ รวมถึงเข้าไปเลือกสรรตำแหน่งงานที่ต้องการ ที่ผ่านมานอกจากบริษัทไทยจะสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์แล้ว ยังมีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาลงตำแหน่งงานว่าง เพราะไม่ได้มาออกบูทใน Job Fair โดยสัดส่วนการใช้งานเว็บไซต์หางานออนไลน์ของนักศึกษาอยู่ที่ 20% ทั้งนี้ สถาบันเตรียมวางแผนประชาสัมพันธ์ให้บริษัทญี่ปุ่นเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ Job TNI มากขึ้นกว่าเดิม
          "สำหรับการไปทำงานในต่างประเทศของนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นแล้วไปประจำสาขาที่อยู่ตามประเทศอาเซียนมากกว่า ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในแต่ละปีมีนักศึกษาจบ 700-800 คน ในจำนวนนี้ไปทำงานยัง ต่างประเทศประมาณ 5% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"
          แม้ปัจจุบันจะมีบริษัทจัดหางานหลายเว็บไซต์ แต่การที่มหาวิทยาลัยเปิดเพจรับสมัครงานออนไลน์ของตัวเอง จึงน่าจะ เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่งซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้น
     

     ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 - 26 ม.ค. 2557-

 ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม