หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

มหาลัยเสิร์ฟช่องอาชีพ น.ศ.เปิดระบบออนไลน์หางานผ่านเว็บไซต์

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่มหาลัยเสิร์ฟช่องอาชีพ น.ศ.เปิดระบบออนไลน์หางานผ่านเว็บไซต์

          "การเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องยากแล้ว แต่การหางานทำเป็นเรื่องยากกว่า" ประโยคข้างต้นอาจใช้ได้กับหลาย ๆ คน แต่อาจไม่สอดคล้องกับคนบางกลุ่ม ด้วยปัจจุบันเกือบทุกมหาวิทยาลัยมีการแนะแนว
          รองอธิการบดี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง อาชีพให้นักศึกษาก่อนออกจากรั้วสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเปิดคลาสแนะนำการเตรียมตัวสมัครงานจากมหาวิทยาลัยเอง หรือหน่วยงานภายนอก รวมถึงการจัด Job Fair ให้บริษัทเอกชนเข้ามาเปิดบูทรับสมัครงาน
          ยิ่งกว่านั้น มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดเว็บไซต์จัดหางานออนไลน์ให้กับนักศึกษา ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีบริษัทไทยเข้ามาประกาศลงตำแหน่งงานว่างเท่านั้น มหาวิทยาลัยยังได้ขยายความร่วมมือชักจูงบริษัทต่างชาติมาเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อขยายโอกาสการทำงานให้นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์การทำงานต่างแดน
          เหมือนกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเปิด CU eJob Online เป็นระบบที่ค้นหาตำแหน่งงานว่าง และสามารถลงประวัติส่วนตัว เพื่อให้บริษัทที่มีความสนใจ สามารถพิจารณาและคัดเลือกตามความต้องการ ทั้งยังทำให้นิสิตมีความสะดวกที่สามารถค้นหางานได้ตลอดเวลาด้านกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ระบบนี้อนุญาตให้เฉพาะนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเท่านั้น โดยการเข้าสู่ระบบจะต้องล็อกอินรหัสนักศึกษาในการเข้าใช้งาน และเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงเปิดให้บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ จากประเทศอาเซียนสามารถลงทะเบียนผ่าน CU eJob Online ได้ โดยจุฬาฯมองว่าการขยายช่องทางการหางานผ่านอินเทอร์เน็ต ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้นิสิตที่ต้องการก้าวไปสู่ตลาดงานอาเซียน
          ปัจจุบันมีบริษัทจากประเทศอาเซียนเข้ามาใช้งานในระบบดังกล่าว อาทิ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอนแท็กต์สิงคโปร์ (Contact Singapore) หน่วยงานด้านการจัดหางาน ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ที่ทำ
          หน้าที่หาคนทำงานไปป้อนบริษัทเอกชน สำหรับตำแหน่งงานที่นิสิตออกไปทำงานในต่างประเทศมากที่สุดคือวิศวกรและบริหารธุรกิจ ส่วนประเทศที่นิสิตนิยมไปทำงานมากที่สุดคือสิงคโปร์
          "เราจะใช้ความร่วมมือที่มีอยู่คือการเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN : ASEAN University Networks) เป็นกลไกในการเตรียมนิสิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน ขณะเดียวกัน เราไม่ได้มองเฉพาะตลาดงานในอาเซียน แต่ยังมองถึงระดับโลกด้วย ดังนั้น เราจะแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมทั้งกับภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้น ในปีนี้เรายังจัดทำระบบติดตามผลอย่างชัดเจนเพื่อทราบข้อมูลการดำเนินงานว่ามีนักศึกษาตอบรับเข้าร่วม CU eJob Online มาก
          น้อยเพียงใด และจำนวนนักศึกษาที่ออกไปทำงานยังต่างประเทศมีเท่าไหร่"
          ในทางเดียวกัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผลผลิตของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อป้อนให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกล่าวว่า บัณฑิตที่จบมาย่อมมีความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดงาน โดยเฉพาะบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
          "รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์" อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดขึ้นมาจะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสถาบันมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่การทำงานในหลาย
          แนวทาง ทั้งการเปิดวิชา Career Development ที่จะสอนวิธีเตรียมตัวสมัครงาน และวิเคราะห์ตัวเองว่าเหมาะสมกับงานประเภทใด
          ขณะเดียวกัน ยังมี Career Campus ด้วยการเชิญบริษัทไทยและต่างชาติมาแนะนำข้อมูลบริษัทของตัวเอง เพื่อประกอบการรับรู้และการตัดสินใจการเลือกอาชีพในอนาคตของนักศึกษา รวมถึงยังมี Job Fair โดยบริษัทที่มาออกบูทในสถาบันส่วนใหญ่เป็นบริษัทไทย 20% ที่เหลือเป็นบริษัทญี่ปุ่นและชาติอื่น ๆ ซึ่ง Job Fair ทำให้นักศึกษาประมาณ 50% สมัครงาน และได้งานก่อนเรียนจบ
          "ปีที่แล้วมีตัวแทนบริษัท SMEs 2-3 แห่งจากญี่ปุ่นบินมาออกบูทด้วยตัวเอง และปีนี้ เพิ่มเป็น 10 กว่าบริษัท โดยเขาอยากได้นักศึกษาของเราไปทำงานที่ญี่ปุ่นเลย เพื่อรับไปฝึกงานก่อนสักระยะ ก่อนที่จะส่งกลับมาประจำการที่ไทย ทั้งนี้ บริษัทเอสเอ็มอีของญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยมากกว่า 100 บริษัท/ปี จึงมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีบริษัทญี่ปุ่นมาออกบูทรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น"
          นอกจากนี้ สถาบันยังมีเว็บไซต์ Job TNI เพื่อเสริมช่องทางการหางานให้กับนักศึกษา
          โดยนักศึกษาสามารถฝากข้อมูลของตัวเองได้ รวมถึงเข้าไปเลือกสรรตำแหน่งงานที่ต้องการ ที่ผ่านมานอกจากบริษัทไทยจะสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์แล้ว ยังมีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาลงตำแหน่งงานว่าง เพราะไม่ได้มาออกบูทใน Job Fair โดยสัดส่วนการใช้งานเว็บไซต์หางานออนไลน์ของนักศึกษาอยู่ที่ 20% ทั้งนี้ สถาบันเตรียมวางแผนประชาสัมพันธ์ให้บริษัทญี่ปุ่นเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ Job TNI มากขึ้นกว่าเดิม
          "สำหรับการไปทำงานในต่างประเทศของนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นแล้วไปประจำสาขาที่อยู่ตามประเทศอาเซียนมากกว่า ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในแต่ละปีมีนักศึกษาจบ 700-800 คน ในจำนวนนี้ไปทำงานยัง ต่างประเทศประมาณ 5% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"
          แม้ปัจจุบันจะมีบริษัทจัดหางานหลายเว็บไซต์ แต่การที่มหาวิทยาลัยเปิดเพจรับสมัครงานออนไลน์ของตัวเอง จึงน่าจะ เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่งซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้น
     

     ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 - 26 ม.ค. 2557-

 ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม