หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

ม.ศรีปทุมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสร้างบัณฑิตไอทีสายพันธุ์ใหม่

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่ม.ศรีปทุมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสร้างบัณฑิตไอทีสายพันธุ์ใหม่          ประเทศไทย รวมถึงหลายประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนมีความต้องการบุคลากรด้าน ไอซีทีจำนวนมาก และปัจจุบันต้องยอมรับว่ายังขาดแคลนอยู่ ทำให้สถาบันการศึกษาต้องเร่งผลิตบัณฑิตในสายอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนาประเทศให้โดดเด่นในเวทีระดับโลก
          ดร.ธนา สุขวารี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ม.ศรีปทุมไม่เพียงแต่ผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งกระบวนการที่จะหล่อหลอมให้ได้บุคลากรที่มีลักษณะเฉพาะนั้น ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ความเข้าใจในตัวเด็กและเยาวชน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตรงกับความต้องการของตลาด หรือพร้อมจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้
          สาขาวิชาที่กำลังเป็นที่สนใจและมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากคือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน ที่มีการเปิดสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปริญญาตรีของ ม.ศรีปทุม เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์โมบาย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ก เป็นที่แพร่หลาย ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ดังนั้น นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ถึงขนาดที่เรียกว่า หากสามารถสร้างสรรค์โมบายแอพพลิเคชันได้ ก็สามารถหารายได้ หรือมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ
          นั่นเพราะหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น มีการออกแบบเป็นอย่างดี มีการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ อาทิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ในสังกัดกระทรวงไอซีที โดย ม.ศรีปทุมได้ส่งนักศึกษาที่สนใจจำนวน 142 คน เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และมีบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมโมบายแอพพลิเคชันเข้าร่วม 34 ราย ให้การฝึกอบรมนักศึกษาแบบเข้มข้น ทำงานจริง พัฒนาผลงานจริง
          ต่อคำถามที่ว่า หลักสูตรของ ม.ศรีปทุม มีความแตกต่างอย่างไร และส่งผลต่อนักศึกษาอย่างไรนั้น ดร.ธนา กล่าวว่า นักศึกษายุคใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง หากได้รับการแนะนำอย่างถูกต้อง มีการฝึกอบรมโดยตรงจากภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ยังเรียนอยู่ จะทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง ตัวนักศึกษารู้ว่าจะเดินไปในทิศทางใด มหาวิทยาลัยก็ส่งเสริมได้อย่างถูกต้อง และภาคอุตสาหกรรมเองก็ได้บุคลากรที่สามารถทำงานได้ตรงความต้องการ
          ผลที่ได้เพิ่มขึ้นคือ ม.ศรีปทุมสามารถพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตไอทีสายพันธุ์ใหม่ นั่นคือมีประสบการณ์ทำงานและพัฒนาผลงาน มีความมั่นใจ นำผลงานที่ได้พัฒนาขึ้นไปแข่งขันยังเวทีต่างๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและสถาบันการศึกษา ทำให้หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน พร้อมจะรับเข้าทำงานทันทีที่จบการศึกษา แต่ยิ่งกว่านั้นคือ นักศึกษาและบัณฑิตจำนวนไม่น้อยที่มีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้วยตัวเอง
          ยิ่งต่อไปประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี ในปี 2558 การมีบุคลากรไอทีที่มีความสามารถจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ สามารถรับงานจากต่างประเทศสร้างรายได้เข้าประเทศได้อีกมหาศาล
    

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม