หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง ของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 21/2557 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง ของกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป (กรณียุบสภา) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557
รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้ง ในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 และวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ กุมภาพันธ์2557 โดยได้แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กกต. พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณต่างๆ ไปให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดเพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ศธ.ได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป (กรณียุบสภา) ดังนี้
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยสนับสนุนการเลือกตั้ง มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยความร่วมมือขององค์กรหลักและส่วนราชการในสังกัด โดยหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่เขตเลือกตั้งให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง ดังนี้
1. สนับสนุนให้ครูอาจารย์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่
1.1 เป็นกรรมการประจำเขตเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งของจังหวัด
1.2 เป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยครูอาจารย์ ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง
1.3 เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยบุคลากร/นักศึกษา ในสังกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง
2. อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง
3. จัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจัดทำประกาศของหน่วยงาน เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
4. สนับสนุนด้านการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยเป็นวิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้ง
5. ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง เพื่อสื่อสารผ่านนักเรียน นักศึกษา ไปยังผู้ปกครองและประชาชน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดโดยไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียงและลดจำนวนบัตรเสีย และรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
6. สนับสนุนให้นักศึกษา เข้าร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อย่างน้อยหน่วยเลือกตั้งละ 1 คน โดยเห็นว่านักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์ มีความเป็นกลาง และมีความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง


 ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม