หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง ของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 21/2557 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง ของกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป (กรณียุบสภา) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557
รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้ง ในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 และวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ กุมภาพันธ์2557 โดยได้แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กกต. พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณต่างๆ ไปให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดเพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ศธ.ได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป (กรณียุบสภา) ดังนี้
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยสนับสนุนการเลือกตั้ง มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยความร่วมมือขององค์กรหลักและส่วนราชการในสังกัด โดยหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่เขตเลือกตั้งให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง ดังนี้
1. สนับสนุนให้ครูอาจารย์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่
1.1 เป็นกรรมการประจำเขตเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งของจังหวัด
1.2 เป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยครูอาจารย์ ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง
1.3 เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยบุคลากร/นักศึกษา ในสังกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง
2. อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง
3. จัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจัดทำประกาศของหน่วยงาน เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
4. สนับสนุนด้านการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยเป็นวิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้ง
5. ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง เพื่อสื่อสารผ่านนักเรียน นักศึกษา ไปยังผู้ปกครองและประชาชน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดโดยไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียงและลดจำนวนบัตรเสีย และรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
6. สนับสนุนให้นักศึกษา เข้าร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อย่างน้อยหน่วยเลือกตั้งละ 1 คน โดยเห็นว่านักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์ มีความเป็นกลาง และมีความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง


 ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม