หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


กิจกรรมแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม


          อ.ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยถึงการนำนิสิตเข้าร่วมโครงการ "ไอทีร่วมแรงแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม" ว่า นับตั้งแต่การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นวาระแห่งชาติ มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเพิ่มหลักสูตรว่าด้วยการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกอาสาสมัครที่เริ่มจากเด็กและเยาวชนในโรงเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษากระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความตระหนักรู้ถึงการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อให้นิสิตมีจิตสาธารณะ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น มีประสบการณ์ในการบริการวิชาการสู่สังคม และได้รับความรู้จากการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพไอที และทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริ พร้อมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความแตกต่างกันในภาษาและวัฒนธรรม เป็นการสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ครบทุกด้าน สามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้กับสังคม


          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 30 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม