หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


กิจกรรมแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม


          อ.ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยถึงการนำนิสิตเข้าร่วมโครงการ "ไอทีร่วมแรงแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม" ว่า นับตั้งแต่การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นวาระแห่งชาติ มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเพิ่มหลักสูตรว่าด้วยการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกอาสาสมัครที่เริ่มจากเด็กและเยาวชนในโรงเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษากระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความตระหนักรู้ถึงการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อให้นิสิตมีจิตสาธารณะ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น มีประสบการณ์ในการบริการวิชาการสู่สังคม และได้รับความรู้จากการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพไอที และทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริ พร้อมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความแตกต่างกันในภาษาและวัฒนธรรม เป็นการสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ครบทุกด้าน สามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้กับสังคม


          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 30 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม