หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

อาชีวะกับ สพฐ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่

           

อาชีวะกับ สพฐ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน

อาชีวะกับ สพฐ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) นำเสนอองค์ความรู้ 17 ประเภทกิจกรรม เฟ้นหาโรงเรียนประถมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่นำเสนอองค์ความรู้ดีเด่นประเภทละ 1 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
            นายพินิจ จันทรกระจ่าง ที่ปรึกษาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนเป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาภาวะทุพลโภชนาในเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ การจัดนิทรรศการ และการแสดงบนเวที ซึ่งมีโรงเรียนประถมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมนำเสนอองค์ความรู้ดีเด่นในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน 78 โรงเรียน และ 28 วิทยาลัย             ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกมีดังนี้ ประเภทที่ 1 การบริหารโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประเภทที่ 2 กิจกรรมการปลูกผัก 2.1 โรงเรียนห้วยยางดำ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ และ 2.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประเภทที่ 3 กิจกรรมการเลี้ยงสุกร โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ประเภทที่ 4 กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 4.1 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และ 4.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ประเภทที่ 5 กิจกรรมการเลี้ยงปลา 5.1 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และ 5.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประเภทที่ 6 กิจกรรมผลิตไม้ผล 6.1 โรงเรียนวัดหนองบัว วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และ 6.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 7 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 7.1 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง และ 7.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 8 กิจกรรมการเพาะเห็ด 8.1 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ และ 8.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ประเภทที่ 9 กิจกรรมเตาเผาถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้ 9.1 โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฏร์บำรุง) วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และ 9.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประเภทที่ 10 กิจกรรมธนาคารจุลินทรีย์ 10.1 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง และ 10.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประเภทที่ 11 กิจกรรมเตาประหยัดพลังงาน โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประเภทที่ 12 กิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนบ้านหลักด่าน วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ประเภทที่ 13 กิจกรรมการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประเภทที่ 14 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประเภทที่ 15 กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 16 การวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนบ้านโนนทอง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร และประเภทที่ 17 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
              ที่ปรึกษาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีศักยภาพและความสามารถด้านเกษตรและโภชนาการเป็นอย่างดี สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดอาหารที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนและสามารถใช้โรงเรียนประถมศึกษาเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นช่องทางให้ความรู้ไปสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ จำนวน 50 แห่ง ดูแลโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1,700 แห่ง มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ทำหน้าที่กำกับ และนิเทศติดตามการดำเนินการโครงการ
                                                                        
    ที่มา เว็บ สอศ.                                                                    

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม