หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

อาชีวะกับ สพฐ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่

           

อาชีวะกับ สพฐ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน

อาชีวะกับ สพฐ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) นำเสนอองค์ความรู้ 17 ประเภทกิจกรรม เฟ้นหาโรงเรียนประถมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่นำเสนอองค์ความรู้ดีเด่นประเภทละ 1 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
            นายพินิจ จันทรกระจ่าง ที่ปรึกษาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนเป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาภาวะทุพลโภชนาในเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ การจัดนิทรรศการ และการแสดงบนเวที ซึ่งมีโรงเรียนประถมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมนำเสนอองค์ความรู้ดีเด่นในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน 78 โรงเรียน และ 28 วิทยาลัย             ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกมีดังนี้ ประเภทที่ 1 การบริหารโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประเภทที่ 2 กิจกรรมการปลูกผัก 2.1 โรงเรียนห้วยยางดำ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ และ 2.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประเภทที่ 3 กิจกรรมการเลี้ยงสุกร โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ประเภทที่ 4 กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 4.1 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และ 4.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ประเภทที่ 5 กิจกรรมการเลี้ยงปลา 5.1 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และ 5.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประเภทที่ 6 กิจกรรมผลิตไม้ผล 6.1 โรงเรียนวัดหนองบัว วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และ 6.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 7 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 7.1 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง และ 7.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 8 กิจกรรมการเพาะเห็ด 8.1 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ และ 8.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ประเภทที่ 9 กิจกรรมเตาเผาถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้ 9.1 โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฏร์บำรุง) วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และ 9.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประเภทที่ 10 กิจกรรมธนาคารจุลินทรีย์ 10.1 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง และ 10.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประเภทที่ 11 กิจกรรมเตาประหยัดพลังงาน โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประเภทที่ 12 กิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนบ้านหลักด่าน วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ประเภทที่ 13 กิจกรรมการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ประเภทที่ 14 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประเภทที่ 15 กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ประเภทที่ 16 การวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนบ้านโนนทอง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร และประเภทที่ 17 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง วิทยาลัยพี่เลี้ยง : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
              ที่ปรึกษาโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีศักยภาพและความสามารถด้านเกษตรและโภชนาการเป็นอย่างดี สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดอาหารที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนและสามารถใช้โรงเรียนประถมศึกษาเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นช่องทางให้ความรู้ไปสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ จำนวน 50 แห่ง ดูแลโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1,700 แห่ง มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ทำหน้าที่กำกับ และนิเทศติดตามการดำเนินการโครงการ
                                                                        
    ที่มา เว็บ สอศ.                                                                    

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม