หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ประกาศ ศอ.รส. 13 มค 57

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ศอ.รส.สั่งการหน่วยปฏิบัติให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยความอดทน อดกลั้น
ศอ.รส.สั่งการหน่วยปฏิบัติให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยความอดทน อดกลั้น

ศอ.รส.สั่งการหน่วยปฏิบัติให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยความอดทน อดกลั้นอย่างถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดเหตุการณ์บานปลายและให้คำนึงว่าประชาชนทุกคนคือคนไทย พร้อมออกประกาศเพิ่มเติม 2 ฉบับ คือ ประกาศห้ามบุคคลเข้าหรือออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด และห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ และประกาศ เรื่อง ห้ามบุคคลเข้าหรือออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด และห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
วันนี้ (12 มกราคม 2557) เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รอง โฆษก ศอ.รส. พร้อม พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษก ศอ.รส. และพันตำรวจโท กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกศอ.รส ได้ร่วมกันแถลงกรณี ศอ.รส. มีวิทยุสั่งการแนวทางปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมของหน่วยปฏิบัติ ดังนี้
1.ไม่อนุญาตให้กองร้อยควบคุมฝูงชน พกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาด
2. ให้หน่วยจัดอุปกรณ์สนับสนุน คุ้มครองความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองร้อยควบคุมฝูงชน เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน ให้เพียงพอตามภารกิจ
3. การใช้กำลังให้เป็นไปตามขั้นตอน ตามหลักสากล ตามความจำเป็น เหมาะสม โปร่งใส
4. เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชน ให้ใช้ความอดทด อดกลั้น อย่างถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดเหตุการณ์บานปลายตามมา ให้คำนึงว่าพี่น้องประชาชนทุกคนคือคนไทย
5. การคุ้มครองป้องกันกำลังพลให้มีการจัดชุดป้องกัน และเผชิญเหตุ กองร้อยละ 8 นาย โดยออกคำสั่งมอบหมายภารกิจให้ชัดเจน และให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ
สำหรับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมฝูงชน ในการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยและสถานที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจ/ด่านตรวจ และสายตรวจเคลื่อนที่ ให้ดำเนินการได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์และในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งกรณีการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตาม ป.อาญา มาตรา 68
ทั้งนี้ ศอ.รส. อาจพิจารณาจัดกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือชุดระวังป้องกันและตอบโต้สถานการณ์เข้าสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อคุ้มครองระวังป้องกันให้กับกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนตามความจำเป็นของสถานการณ์ด้วย
พร้อมกันนี้ ศอ.รส. ได้ทำหนังสือเชิญถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ ดร.โคมทม อารียา) ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อส่งผู้แทนผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามสถานที่ที่มีการชุมนุมด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
รวมทั้ง ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ออกประกาศเพิ่มเติม 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยาพาหนะ (เพิ่มเติม) ซึ่งสรุปสาระสำคัญคือ ห้ามยานพาหนะใด ๆ บรรทุกเครื่องมืองอุปกรณ์ที่นำมาใช้หรือสนับสนุนเพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรักษาความความสงบเรียบร้อย เช่น ทราย ปูนซีเมนต์ กระสอบ ไม้ไผ่ ยางรถยนต์ หรือเครื่องขยายเสียงที่มีกำลังขยายตั้งแต่ 1 กิโลวัตต์ขึ้นไป ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
2) ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 2/ 2557 เรื่อง ห้ามบุคคลเข้าหรือออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด และห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปราบปราม ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดดังนี้ ข้อ 1. ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดซึ่งมีพฤติการณ์อันอาจก่อนให้เกิดความไม่สงบหรือกระทำการยั่วยุ ปั่นป่วนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ ดังต่อไปนี้ (1) แยกศาลาแดง (2) แยกปทุมวัน (3) แยกราชประสงค์ (4) แยกอโศก (5) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และถนนบริเวณโดยรอบ (6) แยกลาดพร้าว และ (7) ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยกคอกวัว ต่อเนื่องถนนราชดำเนินนอกถึงแยก จปร. ทั้งนี้ให้รวมถึงพื้นที่บริเวณถนน ทางเท้า คูคลอง และพื้นที่สาธารณะ ต่อเนื่องไปอีกในรัศมี 50 เมตร
ข้อ 2. ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเข้า หรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ (1) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) (3) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (แจ้งวัฒนะ) (4) สถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุรี (5) สถานีให้บริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว (6) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล (บางรัก) (7) วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (8) สโมสรตำรวจ
ทั้งนี้ให้รวมถึงพื้นที่บริเวณถนน ทางเท้า คูคลอง และพื้นที่สาธารณะ ต่อเนื่องไปอีกในรัศมี 50 เมตร
ข้อ 3 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือใช้ยานพาหนะในเส้นทางตามข้อ 1 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 4 ให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้
ข้อ 5 ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา เว็บรัฐบาลไทย


... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม