หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยม 3 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 13/2557ตรวจเยี่ยม 3 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ
 กรุงเทพฯ  - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ โรงเรียนนนทรีวิทยา และโรงเรียนประถมนนทรี ซึ่งเป็นโรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557
  • โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
รมว.ศธ.ได้สอบถามผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน ซึ่งในวันแรกของการชุมนุมปิดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมานั้น  โรงเรียนมีความห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน จึงได้สั่งปิดเรียนในวันแรกพร้อมๆ กับโรงเรียนเอกชนอีกหลายแห่งกรุงเทพฯ แต่ก็ได้เปิดเรียนในวันถัดมา
  
 
 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้หารือกับผู้บริหารโรงเรียนถึงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- การเปลี่ยนหลักสูตร  ซึ่งโรงเรียนขอให้กระทรวงประกาศระยะเวลาล่วงหน้าพอสมควร หากจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร เพราะโรงเรียนต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และเตรียมการในการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ ซึ่ง รมว.ศธ.กล่าวว่า การปรับปรุงแก้ไขเรื่องหลักสูตรเป็นเรื่องสำคัญ และมีความห่วงใยในเรื่องนี้เช่นกัน จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่ายให้มากขึ้น และหากจะประกาศใช้หลักสูตรใหม่ ก็ควรจะต้องจัดในโรงเรียนนำร่อง ก่อนที่จะขยายผลไปยังทุกโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป
- ผลการเรียนของนักเรียน  โดยรวมของโรงเรียน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนที่ยังอ่านไม่ได้ ก็ยังพอมีบ้าง ซึ่งโรงเรียนพยายามหาเวลาในการสอนเสริมพิเศษ สำหรับปัญหาดังกล่าว โรงเรียนยอมรับว่าเป็นผลสืบเนื่องจากระบบที่สะสมต่อเนื่องมานานหลายปี
- ครูต่างชาติ  พบว่าเด็กที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-5 มีความกล้าที่จะเข้าหาครูต่างชาติเป็นอย่างมาก ต่างจากในอดีตที่เด็กไม่กล้าพูดคุยกับครูต่างชาติ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษล้วนๆ จำนวน 5 คาบต่อสัปดาห์  ส่วนภาษาจีนได้กำหนดให้เป็นวิชาบังคับ เพราะเป็นนโยบายของโรงเรียนคริสต์ที่จะต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยในชั้นประถมศึกษาเรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ 1 คาบ ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายเอกภาษาจีน เรียนสัปดาห์ละ 7 คาบ ทั้งนี้ รมว.ศธ.กล่าวว่า ศธ.ได้มีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยแล้ว โดยเน้นให้เป็นวิชาเลือก ผู้เรียนต้องเลือกเรียนตามความสมัครใจ เพื่อให้ได้ผลดีกว่าที่จะบังคับเรียนทุกคน
- การเรียนพิเศษ โรงเรียนได้รายงานว่า หลังจากเลิกเรียนในเวลาประมาณ 16.00 น. นักเรียนทุกคนได้เรียนพิเศษที่โรงเรียนจนถึงเวลา 17.00 น. จากนั้นแต่ละคนอาจเรียนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาต่างๆ ตามความสมัครใจ ทำให้นักเรียนเดินทางถึงบ้านในเวลา 19.00 น. ซึ่งยอมรับว่านักเรียนใช้เวลาเรียนค่อนข้างมากในแต่ละวัน เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข เพื่อให้เด็กได้มีเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตด้วย
ก่อนเดินทางกลับ รมว.ศธ.ได้กล่าวขอบคุณโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งขอให้ช่วยติดตามและประเมินสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง โดยย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของครู บุคลากร และนักเรียน เป็นหลัก

  • โรงเรียนนนทรีวิทยา
    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (
    กรุงเทพมหานคร)
ผู้บริหารโรงเรียนได้รายงานว่า โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2496 ชื่อโรงเรียนมหาเมฆ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนนทรี จนกระทั่งปี พ.ศ.2513 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนนทรีวิทยา ถึงปัจจุบัน
จากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ในวันนี้มีนักเรียนร้อยละ 70 และครูร้อยละ 98 เดินทางมาโรงเรียนได้ตามปกติแล้ว ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเขตยานนาวา สาธุประดิษฐ์ บางคอแหลม และคลองเตย มีบางส่วนที่อยู่บริเวณรอบนอกจนถึงสมุทรปราการ และปทุมธานี ส่วนใหญ่เดินทางไปกลับโดยรถโดยสารประจำทาง ส่วนกรณีที่มีการปิดเรียนหลายวันนั้น โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดทำใบความรู้เผยแพร่ทางบล็อก (Blog) ของครูทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าสู่บล็อก และค้นหาความรู้ ทำรายงานต่างๆ ได้ในระหว่างปิดเรียน นอกจากนี้ได้จัดทำใบงานให้นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ เพื่อส่งต่อไปยังเพื่อนคนอื่นต่อไป
  
 

 
  
 
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนนทรีวิทยา สังกัด สพม.เขต 2
รมว.ศธ.กล่าวฝากให้ช่วยดูแลการเรียนของนักเรียนในกรณีเหตุการณ์ยืดเยื้อ ทำให้นักเรียนต้องหยุดเรียนนานๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษา และมีผลต่อการสอบ O-Net ซึ่งจากการรับฟังสรุปรายงานของโรงเรียน ทำให้ได้รับทราบจากนักเรียนว่า ต้องการมาเรียน ไม่อยากหยุดเรียน สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากๆ ก็จำเป็นจะต้องจัดเรียนซ่อมเสริมมากขึ้นด้วย ทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายลง และจะมีการลดจุดชุมนุมทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลทำให้พื้นที่หรือถนนที่เดินทางไม่สะดวกลดน้อยลงไปด้วย
โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น ม.5

  • โรงเรียนประถมนนทรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารโรงเรียน กล่าวว่าโรงเรียนก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 47 ปี ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา รวมทั้งจัดให้ห้องเรียนการศึกษาพิเศษคู่ขนานด้วย ขณะนี้มีจำนวนนักเรียน 520 คน อัตราครูผู้สอน 29 คน
  
 
 
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประถมนนทรีภาพ สถาพร ถาวรสุข, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต
ส่วนกรณีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองนั้น โรงเรียนได้มีการปิดเรียนเป็นครั้งแรกในวันที่ 13-14 มกราคม 2557 ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก และในวันนี้มีนักเรียนมาเรียนทั้งหมด 421 คน คิดเป็นร้อยละ 80.96 และครูมาครบทุกคน สำหรับผลกระทบของนักเรียนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในชุมชนใกล้เคียงบริเวณโรงเรียนมีไม่มากนัก มีเพียงร้อยละ 10 ที่อยู่ห่างไกลออกไป ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนจำนวน 21 คน ซึ่งกรณีที่นักเรียนไม่ได้มาเรียน ทางโรงเรียนมีแผนสอนเสริมชดเชยวันละ 1 ชั่วโมงในวันปกติ และในวันเสาร์ รวมทั้งให้ครูเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านด้วย
นอกจากนี้ โรงเรียนได้รายงานให้รับทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2556 พบว่า มีค่าคะแนนขีดจำกัดล่างสูงขึ้นทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเพียง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังน่าห่วงใย คือ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดแบบฝึกคณิตคิดเร็วทุกเช้าวันละ 10 ข้อ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับ สพฐ. ตามโครงการ EIS ที่จะพัฒนาครูไทยในการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการจ้างครูชาวต่างชาติด้วย
ในส่วนของวิชาภาษาไทย ได้มีการคัดกรองเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง พบว่าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนอ่านไม่ออก จำนวน 20 คน และเขียนไม่ได้ 41 คน โดยโรงเรียนได้จัดตารางสอนเสริมวิชาภาษาไทยเป็นเวลา 1 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ คัดกรองเด็กที่อ่อน ปานกลางและบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อจัดสอนซ่อมเสริมในคาบสุดท้ายของทุกวัน ซึ่งได้ประสานขออนุญาตจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว โดย รมว.ศธ.ได้ให้แนวทางการสอนเสริมวิชาภาษาไทย ว่าบางโรงเรียนจัดการเรียนอย่างเข้มข้น สอนเฉพาะทั้งวัน หรือสอนเฉพาะวิชาภาษาไทยทั้งภาคเรียน โดยใช้หนังสือและสื่อที่ดีในการช่วยสอน หรือจัดให้เด็กได้พูดคุย หรืออธิบายจากสิ่งที่ได้อ่าน ทำให้เด็กสนุกสนาน ประกอบกับการสอนอย่างเข้มข้นจัง ก็ช่วยให้การอ่านและเขียนดีขึ้น

ภายหลังตรวจเยี่ยมทั้ง โรงเรียนแล้ว รมว.ศธ.ได้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การเยี่ยมชมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ทำให้ต้องปิดเรียนทั้งในวันที่ 13 หรือ 14 มกราคม หรือปิดทั้งสองวัน ซึ่งได้คำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็นหลัก สำหรับสถานการณ์ในวันนี้มีการเปิดเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้มีสถานศึกษาปิดเรียนลดลงเหลือ 63 แห่ง จำนวนนักเรียนได้รับผลกระทบ 340,320 คน และครู 59,019 คน ประกอบด้วย
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนได้รับผลกระทบ 23 แห่ง นักเรียน 48,184 คน และครู 2,095 คน
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถานศึกษาได้รับผลกระทบ 2 แห่ง นักศึกษา 2,687 คน และครู 243 คน
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถานศึกษาได้รับผลกระทบ 19 แห่ง นักศึกษา 262,249 คน และอาจารย์ 54,922 คน
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนได้รับผลกระทบ 19 แห่ง นักเรียน 27,200 คน และครู 1,759 คน
สิ่งที่ ศธ.ห่วงใยนอกเหนือจากการปิดสถานศึกษา คือ สถานศึกษาที่เปิดเรียนแล้ว แต่มีนักเรียนขาดเรียนมากกว่าปกติ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนขาดเรียนเฉลี่ยร้อยละ 10-20 หากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองยืดเยื้อ ก็ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนเหล่านี้สูงขึ้นเช่นกัน จึงได้ขอให้รวบรวมข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนหลายวัน เพื่อให้สถานศึกษาดูแลเป็นพิเศษต่อไป
ทั้งนี้ สถานศึกษามีความพยายามติดตามสถานการณ์ จัดการเรียนการสอนเสริม และสื่อสารกับผู้เรียนทั้งทางเว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต จัดการเรียนผ่านเว็บไซต์ นัดสอนเสริมที่โรงเรียน และมีบางโรงเรียนส่งครูไปเยี่ยมนักเรียนและผู้ปกครองที่บ้าน จึงขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และโรงเรียน ที่ช่วยกันลดปัญหา ลดความเดือดร้อนและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและผู้ปกครอง อีกประการหนึ่งที่น่าห่วงคือ โรงเรียนประถมศึกษาที่แม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก นักเรียนได้รับผลกระทบประมาณ 6,000-8,000 คน แต่เมื่อต้องหยุดเรียนก็จะไม่มีคนดูแล เพราะผู้ปกครองต้องไปทำงาน

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม