หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สศช.ประกาศตัวเลขจีดีพี58 ขยายตั ว2.8%-พร้อมปรับลดประมาณการ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

สศช.ประกาศตัวเลขจีดีพี58ขยายตัว2.8%-พร้อมปรับลดประมาณการ


chanel vintage 2.55 handbag


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. เปิดเผยถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 58 ว่า จีดีพีในไตรมาสที่ 4 /58 ขยายตัวได้ 2.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/58 ที่ขยายตัว 2.9% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวขึ้นด้านอุปสงค์ภายในประเทศ การขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนภาครัฐ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐ และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรวมทั้งปี 58 จีดีพีไทยขยายตัวได้ 2.8% ถือว่าปรับตัวดีขึ้นจากปี 57 ที่จีดีพีไทยขยายตัวเพียง 0.8%
นายปรเมธีกล่าวว่า ในไตรมาสที่ 4/58 พบว่า ในส่วนการใช้จ่ายภาคครัวเรือน มีการขยายตัวขึ้น 2.5% มาจากการขยายตัวต่อเนื่องของรายจ่ายบริโภคสินค้าไม่คงทน รวมทั้งปี 58 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัว 2.1% ขณะที่การลงทุนรวมในไตรมาส 4/58 ขยายตัว 9.4% โดยมาจากการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัว 41.4% เร่งขึ้นจากเดิม 21.9% ในไตรมาสก่อนหน้า ตามด้วยการขยายตัวการลงทุนภาครัฐบาลขยายตัว 55.8% เป็นผลจากการเบิกจ่ายในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและขนส่งถนน ประกอบกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัว 16.3% ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 1.9% ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลง 10.1% ในไตรมาสก่อน รวมทั้งปี การลงทุนรวมขยายตัว 4.7% โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัว 29.8% แต่การลงทุนภาคเอกชนลดลง 2%
นายปรเมธีกล่าวว่า ส่วนการส่งออกมีมูลค่า 52,253 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.9% สืบเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังชะลอตัว และราคาสินค้าที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบและราคาสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งปี 58 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลง 5.6% โดยปริมาณการส่งออกลดลง 3.4% และราคาส่งออกลดลง 2.3% และในปี 59 คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะขยายตัวที่ 1.2% ส่วนสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัว 5% โดยรวมทั้งปี 58 มีการขยายตัว 14% จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 29.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 20.4% และรายรับจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 22%
นายปรเมธีกล่าวว่า สำหรับสาขาอุตสาหกรรมมีการขยายตัว 0.8% โดยรวมทั้งปี 58 ขยายตัว 0.9% ขณะที่สาขาก่อสร้างขยายตัว 23.9% จากการก่อสร้างภาครัฐที่ขยายตัวสูงขึ้น โดยรวมทั้งปีขยายตัว 15.8% สาขาเกษตรกรรมในไตรมาส 4/58 ยังลดลง 3.4% จากผลกระทบภัยแล้ง เช่น ข้าวเปลือก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โดยราคาสินค้าเกษตรลดลง 5.8% ขณะที่รายได้เกษตรกรลดลง 8.8% โดยรวมทั้งปี 58 สาขาเกษตรกรรมลดลง 4.2% ราคาสินค้าเกษตรลดลง 5.9% และรายได้เกษตรกรลดลง 10.8% ทั้งนี้ ภาพรวมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี มีอัตราว่างงานทั้งปี 0.8% อัตราเงินเฟ้อลบ 0.9% และบัญชีเดินดุลสะพัดเกิดดุล 8.9% ต่อจีดีพี
นายปรเมธีกล่าวว่า สศช.ยังได้ปรับประมาณการ จีดีพีในปี 59 จากเดิมที่คาดว่าจีดีพีจะขยายตัวได้ที่ระหว่าง 3-4% เป็นคาดว่าจะขยายตัวระหว่าง 2.8%-3.8% โดยมีค่ากลางที่ 3.3% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้น ภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว ราคาน้ำมันที่ยังตกลงต่อเนื่องและมีผลต่อราคาสินค้าและประเทศคู่ค้าที่อิงกับราคาน้ำมัน และปัญหาภัยแล้ง
สำหรับปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวจีดีพี 59 ประกอบด้วย 1.การเร่งขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ในส่วนกรอบงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายงบ 59 ที่สูงขึ้น 2.แรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ประกาศในช่วงกันยายน 58 -มกราคม 59 และ 3.แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท ระหว่าง 35.5-36.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ 4.ราคาน้ำมันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 58 ซึ่งช่วยสนับสนุนอำนาจซื้อประชาชนและภาคธุรกิจ และ 5.การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว โดยในปี 59 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทย 32.5 ล้านคน

ที่มา ; เว็บ นสพ.มติชน


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม