หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 83/2559 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIOของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม มีผลการประชุมที่สำคัญสรุปดังนี้
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 ในด้านต่างๆ 6 ด้าน คือ ด้านการควบคุมภายใน ด้านระบบการตรวจสอบภายใน ด้านระบบบริหารความเสี่ยง ด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการเงิน ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นปัญหาหรือนำจุดเด่นผลการปฏิบัติงานในแต่ละด้านมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วย
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานะเงินกองทุนฯ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 201 ล้านบาท สำหรับรายได้หลักของกองทุนฯ ทางสำนักงาน กสทช. เป็นผู้จัดสรรเงินสนับสนุนให้ปีละ 10 ล้านบาทมาตั้งแต่ปี 2556 ลดลงจากปี 2554-2555 ที่ได้รับปีละ 25 ล้านบาท ยกเว้นปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งกองทุนฯ ได้รับ 100 ล้านบาท
อีกประเด็นสำคัญซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาหารือ และให้ความเห็นชอบคือ อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปี 2559 เช่น แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารจัดการกองทุนฯ แผนบริหารความเสี่ยง ฯลฯ รวมทั้ง อนุมัติแผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 108.75 ล้านบาท แยกเป็นแผนงานบริหารสำนักงาน 8.75 ล้านบาท และแผนงานจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ 100 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของการสนับสนุนโครงการนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบบางโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ คือ "โครงการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคชั่นนิส ชุดมาตรฐานวิชาชีพ 9 มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู" ของ ผศ.ปัญญา ธีรวิทยเลิศ วงเงิน 2.62 ล้านบาท แต่ก็ยังสามารถปรับลดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม มีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้พิจารณา เพราะที่ประชุมเห็นว่าควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาโครงการของคณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรอง ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับทิศทางกองทุนฯ ก่อนที่จะนำแต่ละโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ มาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้นโยบายต่อที่ประชุมด้วยว่า วาระการประชุมและความเห็นที่หลากหลายของคณะกรรมการในที่ประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาทำงานได้ไม่นาน สามารถนำความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปเรียนรู้ หรือปรับใช้ในการพัฒนางานกองทุนฯ หรือที่เกี่ยวข้องกับการทำงานต่อไปได้

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม