หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กกร.อ้าง TTP หนุน GDP โต

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

กกร.อ้าง TTP หนุน GDP โต

ภาคเอกชน 3 สถาบัน เผยสมาชิกกว่า 80% หนุนไทยเข้าร่วมข้อตกลง ทีพีพี แม้ยอมรับว่าจะมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เช่น ปศุสัตว์ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ขณะที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์คือ ยานยนต์สิ่งทอ แนะรัฐออกมาตรการเยียวยาผู้เดือดร้อนพร้อมตั้งทีมงานศึกษาดันไทยขึ้นฮับ ด้านการค้าการลงทุนและบริหารในอาเซียน ลอกแบบ สิงคโปร์-ฮ่องกง ที่เป็นฮับด้านการเงิน สภาหอการค้า โปรยยาหอม ข้อตกลง ทีพีพี ช่วยหนุน ซีดีพี โต 1%
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี เปิดเผยผลภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific partnership: TPP) โดยมีการสอบถามสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นด้วยประมาณ 80-90% กับการที่จะเข้าร่วม โดยการเข้าร่วมเจรจาต้องคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในภาพรวมของประเทศเป็นสำคัญ ให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนที่ประสบปัญหา อาทิ กลุ่มปศุสัตว์ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง เป็นต้น ส่วนที่ได้ประโยชน์โดยตรง อาทิ กลุ่มยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
“รัฐบาลสามารถเจรจาเป็นรายประเทศได้และหากมีปัญหาก็ต้องมีมาตรการเยียวยา ปัจจุบันเองกรณีการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศต่างๆ รัฐได้ตั้งกองทุน FTA เข้ามาดูแลอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบขณะนี้เงินก็ยังเหลืออยู่ ดังนั้นควรจะนำรูปแบบดังกล่าวมาเป็นแนวทางเพื่อช่วยเหลืออย่างไรก็ตาม หากไทยไม่เข้าร่วม TPP จะต้องมองประโยชน์ภาพรวมที่เราจะเสียมากกว่าได้ซึ่งนักลงทุนเองก็ติดตามอยู่หากไม่เข้าร่วมอาจกระทบต่อการลงทุนใหม่ แต่การย้ายฐานหนีจากไทยคงไม่ง่ายนัก” นายสุพันธุ์กล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ จัดตั้งคณะทำงานอาเซียนฮับ (Asean Hub) เพื่อศึกษาการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการบริการ โดยให้ตัวแทนแต่ละสถาบันส่งมาเข้าร่วมเพื่อที่จะศึกษาว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางได้อย่างไรในการให้ 10 ประเทศในอาเซียนยอมรับไทย เช่น กรณีฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นฮับด้านการเงิน โมเดลนี้ก็จะใช้มาศึกษากับไทยด้วย โดยเรื่องดังกล่าวจะเร่งดำเนินการศึกษาโดยเร็วเพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและบริการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2558 พบว่าภาพรวมเศรษฐกิจมีสัญญาณบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สะท้อนจากกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศปรับดีขึ้น ที่ได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีและความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ยังถูกหน่วงจากการหดตัวของภาคส่งออก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ยังขยายตัวได้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภคมีแนวโน้มดีขึ้นและคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวต่อเนื่องไปในปี 2559
ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐ ยังคงเบิกจ่ายได้ดีทั้งงบประจำและงบลงทุน เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยว ที่เติบโต
ต่อเนื่อง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2558 ขยายตัว 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนนำโดยนักท่องเที่ยวจีนและอาเซียนเป็นหลัก
สำหรับการบริโภคภาคเอกชน มีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งการใช้จ่ายทั้งหมวดสินค้าไม่คงทน และสินค้าคงทนที่ได้รับอานิสงส์จากปัจจัยชั่วคราวตามการเร่งซื้อรถก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นส่งให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้การฟื้นตัวจะกระจุกอยู่ในบางหมวด อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ยาง
สำหรับในปี 2559 กกร.ประเมินว่าจากการที่เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงอยู่ โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ที่อาจกดดันการฟื้นตัวภาคส่งออก และราคาสินค้าเกษตร ประกอบกับภัยแล้งที่จะกระทบต่อการฟื้นตัวของการบริโภค โดยต้องติดตามการเร่งดำเนินนโยบายของภาครัฐและแนวโน้ม
ความเชื่อมั่นของทุกภาคเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดรวมทั้ง หากภาครัฐเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และเริ่มลงทุนได้ตามเป้าในครึ่งปีหลังของปี 2559 ก็จะเห็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้น และทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นได้ต่อเนื่อง
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ประชุม กกร.ได้มีการเปิดเผยผลการศึกษาเบื้องต้นเห็นว่าหากไทยเขาร่วม TPP จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวได้อีก 0.77%และหากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเข้าร่วมด้วยแล้วจะทำให้การค้าขายเชื่อมโยงกันมากขึ้นและทำให้ GDP ของไทยโตขึ้นอีก 1.06% ดังนั้นไทยจะต้องพิจารณาผลประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบางกลุ่ม
นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ส่วนแนวโน้มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ(จีดีพี) ธนาคารกสิกรไทยยังคงคาดการณ์ไว้ที่ 3%และจะมีการทบทวนอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนโดยยังต้องติดตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งคาดการณ์ว่าขยายตัว 3.2% และความคืบหน้าการปฏิรูปและการลงประชามติรัฐธรรมนูญ


ที่มา ; เว็บ นสพ.แนวหน้า


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม