หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หารือกับศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 72/2559
หารือกับศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE)

 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence : CoE11 ศูนย์, นายชัยยุทธ ขันทปราบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.), ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของ CoE ระยะที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC)
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ CoE อยู่ในความรับผิดชอบและกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) (S&T Postgraduate Education and Research Development office : PERDOสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานวิจัยควบคู่กับบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้และทักษะการวิจัยให้กับทรัพยากรบุคคลระดับสูงของประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัจจุบันมีศูนย์ความเป็นเลิศจำนวน 11 ศูนย์ ได้แก่
1) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี 
2
) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 
3
) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย 4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 
5) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
6) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
7) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
8) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
9) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
10) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
11) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ในการเข้าพบและหารือครั้งนี้ สบว.ได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานในระยะที่ 3 (Phase III) พ.ศ.2559-2563 โดย CoE ทั้ง 11 แห่งเริ่มมีข้อจำกัดในด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิจัยที่ชำรุดทรุดโทรม ล้าสมัย บางเครื่องมือหมดอายุการใช้งานแล้ว เนื่องจากมีสภาพการใช้งานมานานเกิน 10 ปี นอกจากนี้เทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงได้เข้าพบเพื่อขอให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนบางส่วน และอีกส่วนอาจใช้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
ทั้งนี้ จากการที่ได้รับฟังปัญหาและผลการดำเนินงานทั้ง 11 ศูนย์แล้ว เชื่อว่ารัฐบาลต้องการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่การเสนอของบประมาณโครงการต่างๆ จะต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานที่ชัดเจน เป้าหมายที่มีOutcome ชัดเจน และต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประเทศด้วย จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ CoE  รวบรวมรายละเอียดและทิศทางการทำงานในระยะที่ 3 ให้ชัดเจน รวมทั้งแผนงานและรายละเอียดเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม