หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หารือกับศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 72/2559
หารือกับศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE)

 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence : CoE11 ศูนย์, นายชัยยุทธ ขันทปราบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.), ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของ CoE ระยะที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC)
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ CoE อยู่ในความรับผิดชอบและกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) (S&T Postgraduate Education and Research Development office : PERDOสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานวิจัยควบคู่กับบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้และทักษะการวิจัยให้กับทรัพยากรบุคคลระดับสูงของประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัจจุบันมีศูนย์ความเป็นเลิศจำนวน 11 ศูนย์ ได้แก่
1) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี 
2
) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 
3
) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย 4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 
5) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
6) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
7) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
8) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
9) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
10) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
11) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ในการเข้าพบและหารือครั้งนี้ สบว.ได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานในระยะที่ 3 (Phase III) พ.ศ.2559-2563 โดย CoE ทั้ง 11 แห่งเริ่มมีข้อจำกัดในด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิจัยที่ชำรุดทรุดโทรม ล้าสมัย บางเครื่องมือหมดอายุการใช้งานแล้ว เนื่องจากมีสภาพการใช้งานมานานเกิน 10 ปี นอกจากนี้เทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงได้เข้าพบเพื่อขอให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนบางส่วน และอีกส่วนอาจใช้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
ทั้งนี้ จากการที่ได้รับฟังปัญหาและผลการดำเนินงานทั้ง 11 ศูนย์แล้ว เชื่อว่ารัฐบาลต้องการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่การเสนอของบประมาณโครงการต่างๆ จะต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานที่ชัดเจน เป้าหมายที่มีOutcome ชัดเจน และต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประเทศด้วย จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ CoE  รวบรวมรายละเอียดและทิศทางการทำงานในระยะที่ 3 ให้ชัดเจน รวมทั้งแผนงานและรายละเอียดเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม