หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 65/2559
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายโยธิน มูลกำบิล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ John XXIII Conference Center โดยมีนางมัทนา สานติวัตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, รศ.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมทั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, คณบดี คณาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะกับคณะกรรมการควบคุมฯ, อธิการบดี, ผู้บริหาร, คณบดี และผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอแบค เพื่อสื่อสารให้ทุกคนได้เข้าใจสาเหตุที่มาและแนวทางการดำเนินงานของการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ ว่าจะเข้ามาดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ นั้น มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งของสภามหาวิทยาลัย หากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดปัญหาบานปลาย และส่งผลกระทบไปถึงนักศึกษาได้ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามไกล่เกลี่ยปัญหาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ ขึ้น และในวันนี้ได้มารับฟังว่าแต่ละฝ่ายคิดอย่างไร ไม่ได้มาตามงานว่าดำเนินการไปมากน้อยเพียงใดแล้ว
โดยกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ยึดติดว่าจะให้คณะกรรมการควบคุมฯ เข้ามาดูแลเป็นระยะเวลานานเท่าไร และได้เรียนให้ผู้บริหารของเอแบคทราบว่า หากเราร่วมมือกันการดำเนินการแก้ปัญหา ทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งต้องร่วมมือกันสะสางปัญหาและข้อสงสัยทั้งหมดให้ได้ และจะดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เอแบคยั่งยืนขึ้น
สำหรับการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการควบคุมฯ จะดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1) ทำให้การดำเนินงานของเอแบคดำเนินต่อไปได้ ไม่สะดุด หรือเกิดปัญหาต่อนักศึกษา ซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้สะดุด 2) หาสาเหตุของปัญหา ที่ทำให้สภามหาวิทยาลัยขัดแย้งกันนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร จะได้แก้ไขให้ถูกจุด 3) ร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับเอแบค เช่น กฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องเพิ่มเติมหรือปรับปรุง คณะกรรมการควบคุมฯ จะได้ดำเนินการร่วมกับเอแบค โดยคณะกรรมการควบคุมฯ ไม่ได้ดำเนินการเพียงลำพัง เนื่องจากทุกที่มีวัฒนธรรมองค์กร จึงต้องหารือกับเจ้าของวัฒนธรรมด้วย ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการให้ความร่วมมือแก้ปัญหา
ทั้งนี้ ทางเอแบค ต้องการทราบกรอบเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการควบคุมฯ เห็นด้วยแต่ต้องได้รับข้อมูลจากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในแต่ละด้านก่อน แล้วจึงจะดำเนินการวางแผนตาม Roadmap ได้
นอกจากนี้ ทางเอแบคก็ได้เล่าให้ฟังถึงความกังวลในช่วงแรกที่คณะกรรมการควบคุมฯ เข้ามาดำเนินการ แต่หลังจากที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้แล้ว ทางเอแบคเองก็ได้เห็นถึงความจริงใจในการเข้ามาดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการควบคุมฯ ชุดนี้ จึงคิดว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาจะสามารถดำเนินการต่อไปได้
ในส่วนของการที่เอแบคขอใช้มาตรา 90 ในการคืนอำนาจให้กับทางมหาวิทยาลัยนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้หารือกับทางเอแบคแล้วถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะมอบอำนาจกลับคืนให้ เพราะหากทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาเร็วเท่าไร การคืนอำนาจก็ยิ่งดำเนินการได้เร็วเท่านั้น
ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องการทุจริต ขณะนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าทุจริตจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการควบคุมฯ ต้องตรวจสอบ และเอแบคมีความยินดีให้ตรวจสอบ โดยขณะนี้คณะกรรมการควบคุมฯ ได้เริ่มทำการตรวจสอบแล้วเนื่องจากได้รับข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย และไม่มีกรอบระยะเวลาการตรวจสอบการทุจริต
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การเข้ามาดำเนินการของคณะกรรมการควบคุมฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษา เพราะเอแบคมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่พบเป็นเรื่องของการบริหารงาน จึงต้องเข้ามาดำเนินการ โดยทุกท่านมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการยื่นอุทธรณ์ใดๆ
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม