หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

MoU "FIFA 11 for Health"

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 87/2559
MoU 
"FIFA 11 for Health"

FIFA ลงนามความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการ "ฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็ก" (FIFA 11 for Health : a football-based health education programme for children) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ 4 ของเอเชียที่ร่วมโครงการนี้
ศึกษาธิการ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย Dr. Jiri Dvorak หัวหน้าฝ่ายแพทย์ ผู้แทนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA, พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง  นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MoU) โครงการฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็ก โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายแพทย์สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา, ผู้แทนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ตลอดจนสื่อมวลชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Dr. Jiri Dvorak หัวหน้าฝ่ายแพทย์ของ FIFA กล่าวว่า FIFA ได้มีความร่วมมือด้านการแพทย์ในกีฬาฟุตบอลกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มาเป็นเวลานาน สำหรับโครงการ FIFA 11 For Health นี้ ได้เริ่มดำเนินโครงการด้วยการหารือกับผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา และต่อมาได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำหรับการฝึกอบรมครูพลานามัยจากโรงเรียนนำร่อง 18 แห่ง ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 โดยตั้งเป้าขยายผลการอบรมครูพลานามัยไปยังโรงเรียน 38,000 แห่ง ภายในปี ค.ศ. 2019 และสามารถเข้าถึงเด็กไทยกว่า 1 ล้านคนต่อปี อีกทั้ง FIFA ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลไทยในการนำกีฬามาเป็นสื่อในการพัฒนาการเรียนการสอน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในโครงการ FIFA 11 จะประสบผลสำเร็จด้วยดี

 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นวันสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ FIFA11 For Health โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับเด็กนักเรียนในกลุ่มประเทศสมาชิก และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอายุ 11-12 ปี หรือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอลที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรียน รวมทั้งเป็นเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนด้วยการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อ นอกเหนือจากการที่เด็กไทยจะได้พัฒนาทักษะฟุตบอลมากขึ้น โครงการดังกล่าวยังก่อให้เกิดความสุขถึงผู้ปกครอง อีกทั้งอาจจะได้ช้างเผือกด้านกีฬาฟุตบอลจากโครงการนี้ด้วย ในเบื้องต้นจะจัดการฝึกอบรมครูพลานามัยโรงเรียนนำร่อง โรงละ 2 คน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการฝึกอบรมให้กับครูพลานามัยทั่วประเทศต่อไป
ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลไทย ขอขอบคุณ FIFA และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนโครงการ FIFA 11 ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใต้สโลแกน "Teach Less Learn More" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการด้วย

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2009 มี 24 ประเทศเข้าร่วม ประสบผลดีมาโดยตลอด สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีความภูมิใจที่ FIFA คัดเลือกประเทศไทยเป็นประเทศที่ 4 ของเอเชีย ต่อจากศรีลังกา เมียนมา และกัมพูชา ที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำกีฬาฟุตบอลมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมในประเทศไทย จึงนำกีฬาชนิดนี้มาส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี โดยการสอนทักษะฟุตบอลไปพร้อมกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดี กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กวัย 11 ปี ที่เข้าโครงการจะสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ กลับไปเล่าให้ผู้ปกครองฟัง และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในด้านสุขอนามัยของประชาชนชาวไทย

 

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม