หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คสช.ยัน 'รด.จิตอาสา' ไม่ได้ชี้นำประชามติ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

คสช.ยัน 'รด.จิตอาสา' ไม่ได้ชี้นำประชามติคสช.ยัน "รด.จิตอาสา" ไม่ได้ชี้นำรับร่าง รธน. แค่รณรงค์ให้ ปชช.ลงประชามติ ระบุ นศท.อยู่หน้าคูหาแค่ช่วย กกต.ในกรอบ ก.ม. หลังมีการอบรม ยันใช้ รด. เพราะเป็นวัยที่ใช้โซเชียลมีเดียกระจายข่าวสารข้อมูลรวดเร็ว
เมื่อวันที่ 8 ก.พ.59 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ทีมงานโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ชี้แจงกรณี คสช.ถูกวิจารณ์การใช้นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชี้นำการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (รธน.) ว่าการใช้นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ตามโครงการ "รด.จิตอาสา" เพื่อเชิญชวนประชาชนให้ศึกษาร่าง รธน. เพื่อไปลงประชามติเป็นตามนโยบายของ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาก่อนเดือน ต.ค.58 ซึ่งการคัดเลือก รด.จิตอาสาจะมาจาก นศท.ที่สมัครใจ และผู้ปกครองให้ความยินยอม โดยมีการจัดตั้งฝึกอบรมให้ความรู้ ดำเนินการ และติดตามผล
พ.อ.ปิยพงศ์ กล่าวว่า การจัดตั้งโครงการนี้ นศท.จะทำงานใน 5 ภารกิจ คือ 1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การช่วยเหลือประชาชนเมื่อลงไปในพื้นที่ตามขีดความสามารถของตัวเอง 3. การบรรเทาสาธารณภัย 4. การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ได้แก่ โรดแม็ป คสช. ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาล และ คสช. รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ ร่าง รธน. 5. การเสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์ ที่ผ่านมาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ได้ทำข้อตกลงกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ความรู้กับ นศท.ที่ได้จัดตั้งขึ้น ปัจจุบันมีจำนวน 8 หมื่นถึง 1 แสนคน จากทั่วประเทศที่มีอยู่ 3 แสนคน และขณะนี้ยังมีข้อตกลงกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ นศท.ได้นำความรู้ ขั้นตอนการดำเนินงานไปประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในแต่ละพื้นที่ที่ตัวเองอยู่
"อาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า ให้น้องๆ ไปชี้นำหน้าหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งความจริงแล้วเราให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณเอง และในข้อกฎหมายที่ได้รับจาก กกต.ระบุไว้ว่า ส่วนไหนที่จะละเมิดกฎหมายนำไปสู่การผิดกฎหมายเอง มีการฝึกชี้แจงอบรมอันไหนที่ผิดกฎหมาย นศท.ก็ต้องไม่กระทำเพราะถือว่าเราเป็นตัวแทน หากไปทำผิดกฎหมายก็จะทำให้ความเชื่อถือจากประชาชนหมดลง ซึ่งเราได้ปลูกฝังว่าจะไม่มีการชี้นำ เราต้องการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวต่อร่าง รธน. และให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาให้ข้อคิดเห็น ซึ่งในขณะนี้การร่าง รธน.ยังอยู่ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นก่อนนำมาแก้ไข" พ.อ.ปิยพงศ์ กล่าว
พ.อ.ปิยพงศ์ กล่าวต่อว่า การที่เราใช้ นศท.เพราะกระบวนการสร้างการรับรู้ ต้องใช้คนรุ่นใหม่มีความถนัดในโลกออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ที่จะใช้เครื่องมือในการสื่อสารไปถึงคนที่อยู่วัยเดียวกันว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการปฏิรูป ทุกคนจึงต้องช่วยกันออกมาศึกษาข้อดี และจุดอ่อนของร่าง รธน.นี้ ซึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเราเชื่อว่าสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว การที่ นศท.ลงไปในพื้นที่แต่ละครั้งอาจจะต้องถูกตั้งคำถาม หากคิดว่าตัวเองตอบคำถามไม่คอบคุมเขาก็ต้องกลับมาสอบถามจากผู้มีความรู้และลงไปในพื้นที่อีกครั้งเพื่อชี้แจง สำหรับการลงไปทำกิจกรรมต่างๆ ของ นศท.ครั้งนี้ จะใช้เวลาในห้วงของการฝึกซึ่งจะมีเครื่องหมายที่ไหล่ด้านซ้ายที่เขียนว่า "รด.จิตอาสา"
พ.อ.ปิยพงศ์ กล่าวอีกว่า ในเดือน มิ.ย. ตามตารางข้อตกลงระหว่าง นรด.และ กกต. จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจของร่าง รธน. กระบวนการกรรมวิธีในการออกเสียงประชามติ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ รด.จิตอาสา ว่าทำอะไรได้บ้าง ซึ่งในวันลงประชามติก็จะมี นศท.ไปอยู่ที่คูหาเลือกตั้ง โดยทำเฉพาะในกรอบงาน โดยได้เน้นย้ำให้น้องๆ ทำหน้าที่เชิญชวน ไม่ได้ให้ไปชี้ว่าร่าง รธน.นี้ดีหรือไม่ดี รับหรือไม่รับ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อวิจารณ์ในรายละเอียดของร่าง รธน.นั้น นศท.คงไม่ถึงขั้นไปวิพากษ์วิจารณ์รายละเอียด ทั้งนี้ร่าง รธน.เป็นสมบัติส่วนกลางของประชาชน ที่ทุกคนสามารถมีข้อคิดเห็นได้ ข้อวิจารณ์ของนักการเมือง หรือนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่เราต้องการคือจากทุกภาคส่วนและสาขาเพื่อนำไปสู่การปรับใช้ ร่าง รธน.นี้ให้เป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุด.
ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม