หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทปอ.มีมติให้ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 85/2559
ทปอ.มีมติให้ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์2559 ว่า ทปอ.ต้องการให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทปอ. ได้หารือถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ทปอ.เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าวมีการกำหนดรายละเอียดมากเกินไป เช่น มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิตรงกับรายวิชาที่สอน เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่การรับทราบหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้เวลานานมาก
ดังนั้น จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สกอ. และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าการยกเลิกประกาศดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และขัดกับข้อกฎหมายใดๆ หรือไม่ แต่ทั้งนี้หากยกเลิกประกาศดังกล่าวแล้ว ก็จะต้องหาเกณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมาใช้แทน
ส่วนข้อกังวลว่าการยกเลิกประกาศดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรมากจนเฟ้อนั้น ตนไม่กังวล ซึ่งหากหลักสูตรใดไม่มีคุณภาพ สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามเห็นว่าเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศใช้แทนนั้น ต้องมีระบบรองรับเพื่อป้องกันปัญหาหลักสูตรเฟ้อด้วย ซึ่งตนยังไม่ให้คำตอบ แต่เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบก็จะเป็นแนวทางป้องกันทางหนึ่ง เช่น การเปิดเผยจำนวนบัณฑิตที่มีงานทำของมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือ การมีกระบวนการร้องเรียนที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เช่น เมื่อพบหลักสูตรไม่มีคุณภาพก็ปิดในเวลาอันรวดเร็ว และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนได้ทันท่วงที
ศาสตราจารย์ นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มม. ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีความคล่องตัวและอิสระทางวิชาการ แต่เข้าใจว่าที่ผ่านมา สกอ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (สมศ.) ยังไม่เข้าใจบทบาทตัวเอง ทั้งที่ตามหลักการแล้วทั้งสองหน่วยงานควรต้องดูที่ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษามากกว่าดูที่กระบวนการ และปัจจุบันการเรียนการสอนแต่ละสาขาก็มีการบูรณาการข้ามศาสตร์แลกเปลี่ยนอาจารย์แต่ละคณะ ซึ่งหากดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด ก็จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้ และเท่าที่ดูมีหลายหลักสูตรต้องปิดตัวลงมากมาย โดยที่ มม.ก็มีมากกว่า 100 หลักสูตรจากหลักสูตรที่มีทั้งหมดประมาณ 300-400 หลักสูตร
ทั้งนี้ ได้ขอให้ รมช.ศึกษาธิการ เร่งดำเนินการพิจารณาเรื่องนี้ และให้คำตอบภายใน 1 เดือน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เตรียมความพร้อมในการจัดหลักสูตร และรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 อีกทั้งเรื่องนี้ยังเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน จึงต้องให้มีความชัดเจนโดยเร็ว

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม