หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภารกิจของ รมว.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม รร.ที่เพชรบูรณ์

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 77/2559
 พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภารกิจของ รมว.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม รร.ที่เพชรบูรณ์


จังหวัดเพชรบูรณ์ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
 พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ที่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพื่อทรงประกอบพิธีเปิด “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน มีใจความสำคัญสรุปดังนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าฯ อยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ในครั้งนี้
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 13 ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนท่าพลพิทยาคม ปัจจุบันเปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 539 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 54 คน และมีนายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ตระหนักในชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศในกีฬาประเภทวอลเลย์บอลชายหาด รางวัลชนะเลิศกีฬาฮอกกี้กลางแจ้ง นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และกิจกรรม ได้เป็นอย่างดี
สำหรับ "พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นการประกาศเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล เป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ถวายสักการะบูชา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้าง และได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ เรียบร้อยแล้ว
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ จำนวน 100 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายสักการะ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นพยุง ทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 โรงเรียน ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงคม และปลูกต้นพยุง และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 โรงเรียน บริเวณห้องโสตทัศนศึกษา
ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องฉายพระฉายาลักษณ์ เพื่อฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู

 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
ทั้งนี้ในช่วงเช้า รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมภายหลังเยี่ยมชมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม อำเภอเขาค้อ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ว่าเป็นแนวคิดที่ดี เพราะนอกจากโรงเรียนจะดึงให้ภาคเอกชนท้องถิ่นมาร่วมจัดการศึกษาแล้ว ยังสามารถสร้างสถานที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเป็นเชฟประกอบอาหารและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นโรงอาหารของโรงเรียนด้วย โดยใช้หลักสูตรจากผู้ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้รับมาตรฐานอย่างแท้จริง นับว่าเป็นการบูรณาการหลักวิชาการ ศิลปะอาหาร และนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เข้าด้วยกันได้อย่างสอดคล้องลงตัวกับบริบทของเขาค้อที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว
จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน พร้อมทั้งชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำระบบ DLIT มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนร่วมด้วย
ตัวแทนนักเรียน รร.ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ได้กล่าวแสดงความภาคภูมิใจที่มีศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯแห่งนี้ ทำให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและได้รับประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีในโรงอาหารที่สวยงาม ไม่แออัดเช่นเดิม พร้อมทั้งกล่าวถึงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ว่า ทำให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถและความถนัดของตนเอง ที่จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำด้วย
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นผู้รับสนองตามพระราชดำริสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2528 ซึ่งในครั้งแรกเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อำเภอหล่มสัก ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเอกเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์” จนกระทั่งวันที่ 18 มิถุนายน 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานตรา “พระมหาพิชัยมงกุฎ” เป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
ก่อนเดินทางกลับ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อำเภอเขาค้อ โดยกล่าวกับนักเรียนก่อนเลิกเรียนว่า ขอให้นักเรียนทุกคนแข่งกับตัวเอง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ต้องการให้เราแข่งกับตัวเองก่อน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แล้วตัวเราก็จะค่อยๆ ดีขึ้นเอง ไม่จำเป็นไปต้องไปแข่งขันดีเด่นกับคนอื่น


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม