หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 10/2558

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://tuewsob.blogspot.com/2015/09/blog-post_93.html

-เขตที่เปิดสอบ-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 / 2558

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 342/2558ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 10/2558
 ศึกษาธิการ - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้
 
รับทราบการขับเคลื่อนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชน
ที่ประชุมรับทราบการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งมีโรงเรียนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมจะเข้าร่วมจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2558 รวม 300โรงเรียนทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 15 โรงเรียน และโรงเรียนในส่วนภูมิภาค 285 โรงเรียน
โดย สช.ได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเอกชน และได้ยึดหลักการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ Head-Heart-Hand อาทิ เกมกระดาน (Crossword & A-Math) หมากรุก หมากฮอส นักประวัติศาสตร์น้อย เงื่อนพิศวง สาธิตพัฒนาน่ารัก โขน อาหารเพื่อชีวิต ฯลฯ
นอกจากนี้ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรม Smart Trainer ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัด และในเร็วๆ นี้จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รับทราบการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทางของอาชีวะ
ที่ประชุมรับทราบการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามนโยบาย“การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง” ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งได้ทำการคัดเลือกสถานศึกษาเป็นสถานศึกษานำร่องในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559-2560 รวม 12 แห่ง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกสาขาวิชาและสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการลงทุนใน ซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรม เน้นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว มีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ อยู่ในพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ ตลอดจนมีความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง
- ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเฉพาะทางนำร่อง ปีงบประมาณ 2559
กลุ่มคลัสเตอร์
สาขาวิชา
สถานศึกษาเฉพาะทางนำร่อง
1. คมนาคม
พาณิชย์นาวี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นครศรีธรรมราช
2. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ปิโตรเคมี
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
3. อาหาร
เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
4. แม่พิมพ์และชิ้นส่วน
ยานยนต์
แม่พิมพ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
5. ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
6. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฝผ. (แม่เมาะ)
- ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเฉพาะทางนำร่อง ปีงบประมาณ 2560
กลุ่มคลัสเตอร์
สาขาวิชา
สถานศึกษาเฉพาะทางนำร่อง
1. คมนาคม
ขนส่งระบบราง
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
2. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ปิโตรเลียม
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
3. อาหาร
เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
4. แม่พิมพ์และชิ้นส่วน
ยานยนต์
ชิ้นส่วนยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
5. ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
6. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
นโยบายดังกล่าวจะช่วยยกระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางครอบคลุม 6 ซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ส่งเสริมการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานสมรรถนะเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาชีวศึกษาสาขาเฉพาะทางร่วมกับกลุ่มประเทศ CLMV

หารือการจัดทำแอปพลิเคชัน Click2School ของ สป.
ที่ประชุมได้หารือถึงการพัฒนาข้อมูลด้านการศึกษานำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน "กดดูรู้ที่เรียน" หรือ Click2school ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาแบบในทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา โรงเรียนประเภทอื่น ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ต่างๆ
ซึ่งหากได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวจนมีความสมบูรณ์แล้ว จะมีส่วนช่วยผู้ปกครองและนักเรียนในการค้นหาข้อมูลโรงเรียนในระยะตำแหน่งที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันในรัศมี 1-50 กิโลเมตร เมื่อกดค้นหาข้อมูลสถานศึกษาจะแสดงที่ตั้งในระบบแผนที่เชิงพื้นที่และภาพถ่ายดาวเทียม (GIS) แสดงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ตลอดจนช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล
ที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ให้ความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการให้ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดเพิ่มเติม เพื่อทำให้ระบบมีความสมบูรณ์มากที่สุด รวมทั้งให้มีการออกแบบแอปพลิเคชันที่สวยงาม น่าติดตาม เนื้อหามีความน่าสนใจเข้าใจได้ง่าย และเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนควรมีการอัพเดทข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องด้วย

รับทราบผลการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2558 ของรัฐบาล เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาก่อนวัยเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง รวม 12 ล้านคน แบ่งเป็น 5 กลุ่มตามระดับการศึกษา ได้แก่ กลุ่มปฐมวัย 2.6 ล้านคน กลุ่มประถมศึกษา 4.8 ล้านคน กลุ่มมัธยมศึกษา 2.5 ล้านคน กลุ่มอาชีวศึกษา 1 ล้านคน และกลุ่มอุดมศึกษา 1.1 ล้านคน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดแก่เด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ป้องกันเด็กและเยาวชนในก่อนวัยเสี่ยงในระดับ ป.1-6 ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตลอดจนส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่สถานศึกษาเป้าหมายทุกระดับทุกแห่งทั่วประเทศต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานการคัดกรองนักเรียนผ่านระบบ Nispa จำนวน 8,946,804 คน ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ
- กลุ่มเสี่ยง จำนวน 205,909 คน ได้ดูแลแก้ไขไปบ้างแล้ว โดยการจัดค่ายกลุ่มเสี่ยงแก่นักเรียนจำนวน 78,790 คน
- กลุ่มเสพ/ติด จำนวน 10,667 คน ได้จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่นักเรียน 9,463 คน เช่น การทำจิตสังคมบำบัดในโรงเรียน จำนวน 3,301 คน จัดค่ายกลุ่มเสพ จำนวน 3,722 คน ส่งต่อผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 2,440 คน
- กลุ่มค้า จำนวน 193 คน ได้มีการประสานให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

เรื่องนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศ ซึ่งได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยมีกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่รวบรวมงานด้านต่างประเทศของแต่ละกระทรวงในทุกสัปดาห์ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วย
- การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก หากเสร็จสมบูรณ์จะส่งให้กระทรวงต่างๆ ช่วยกันพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของนโยบายกับการปฏิรูป ตลอดจนความต้องการเพิ่มเติม เพื่อช่วยขับเคลื่อนและปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
- ความหมายของประชารัฐ แตกต่างจากประชานิยม เพราะประชารัฐจะคำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชนและดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนของรัฐบาล
- การบริหารงบประมาณ ขอให้ทุกกระทรวงดำเนินการตามกรอบแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส
ฝากการบ้านกระทรวงศึกษาธิการ เช่น แนวทางการให้ความช่วยเหลือเรื่องการประเมินมหาวิทยาลัยนานาชาติ (สกอ.), การประสานกรมสรรพากรในการส่งนักศึกษาไปช่วยจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวนกว่า ล้านรายเพื่อให้สามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ (สอศ.), ขอให้ช่วยสอนประชาชนให้จัดทำบัญชีครัวเรือนเป็น และวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเองได้ด้วย โดยใช้แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การให้เครื่องมือจับปลา ไม่ใช่ให้ปลา (สพฐ./สำนักงาน กศน.)

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ขอให้องค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ พิจารณา
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ โดยเฉพาะธงชาติ ธงราชวงศ์ และตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวง ขอให้ใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นความสง่างามของกระทรวง
การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อใช้ประกอบการหาสาเหตุของปัญหาและวางแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

- การแก้ไขปัญหาองค์การค้าของ สกสค. 
ซึ่งมีภาวะขาดทุนถึง 5,300 ล้านบาท ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแล เริ่มจากหยุดการขาดทุนและสร้างกำไร เพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนและอุดหนุนสินค้าต่างๆ ในขณะเดียวกันองค์การค้าฯ ก็ต้องรักษามาตรฐานในการผลิตด้วย
 

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความขอบคุณแก่นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ที่ได้ออกแบบและให้การสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลบำรุงรักษาต่อไป

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม