หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

'พระเทพ' เสด็จฯ ทรงหล่อพระรูป 'พระสังฆราช'

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

'พระเทพ' เสด็จฯ ทรงหล่อพระรูป 'พระสังฆราช'ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงหล่อพระพุทธชินสีห์จำลอง และทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ และในโอกาสครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ เมื่อเสด็จฯถึง หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ และคณะกรรมการเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จ เข้าพระอุโบสถคณะรังษี ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม กราบ บังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงหล่อพระพุทธชินสีห์ จำลอง และพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ และสิ่งมงคลสักการะอนุสรณ์ครบ 2 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์
ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากพระอุโบสถคณะรังษีไปยังมณฑลพิธี ทรงรับแผ่นทองคำที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จากหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม แล้วทรงหย่อนแผ่นทองลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงาน ทรงเทแผ่นทองลงในเบ้า ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธชินสีห์ จากนั้นทรงรับแผ่นทองคำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จากนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา แล้ว ทรงหย่อนแผ่นทอง ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตรดุริยางค์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ หลั่งน้ำเทพมนตร์ วางใบมะตูม เจิมหุ่นพระรูป
เมื่อทรงเททองหล่อพระพุทธชินสีห์ และพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จเข้าพระอุโบสถคณะรังษี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัด บวรนิเวศวิหาร ถวายของที่ระลึก แล้วเสด็จฯกลับ เป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับพระรูปหล่อ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วัดบวรนิเวศวิหารหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และจัดทำพระรูปจำลอง จำนวน 3 ขนาด เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังมีใบแจ้งความ ให้ศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมในการพระราชกุศล โดยพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ นั้น ใช้พระรูปฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงถ่ายสมเด็จพระสังฆราช ขณะมีพระราชปฏิสันถารที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2528 ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร โดยภาพสมเด็จพระสังฆราชฯ ประทับนั่งขัดสมาธิด้านหลังเป็นเสื่อรำแพน.

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม