หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 7/2558

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 7/2558

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม คตช. ครั้งที่ 7/58 พอใจผลการดำเนินงานต่อต้านการทุจริต มอบ ศอตช. ประสานบีโอไอ-สภาหอการค้าต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนจากนักลงทุนจากต่างประเทศ-เตรียมจัดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” 8-9 ธ.ค.58 ภายใต้แนวคิดประเทศไทยโปร่งใส
วันนี้ (30 ต.ค.58) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 7/2558 โดยมี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ภายหลังการประชุม พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คตช. พร้อมด้วย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (เลขาธิการ ป.ป.ท.) และ นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (รองเลขาธิการ ป.ป.ช.) ร่วมกันแถลงผลการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้
กรรมการและเลขานุการ คตช. กล่าวว่า ที่ประชุม คตช. วันนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ใน คตช. ทั้ง 5 ด้าน พร้อมกับเห็นชอบข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่เสนอให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยนายกรัฐมนตรีมีความพอใจในเรื่องการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตในช่วงที่ผ่านมา ที่ส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรต่าง ๆ ได้ให้การตอบรับเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทยที่ดำเนินการโดยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการดำเนินการด้านการปลูกจิตสำนึกและสร้างการรับรู้ ที่คณะอนุกรรมการด้านการปลูกจิตสำนึกฯ ได้จัดการประกวดคลิปรณรงค์ “สำนึกไทยไม่โกง” ซึ่งได้คัดเลือก 8 ผลงานจากทั้งหมด 77 ผลงานเพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ ปฏิบัติ และช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบผู้ที่จะทำให้เกิดความเสียหายไม่เรียบร้อยต่อสังคม และจะได้สร้างการรับรู้ในเรื่องการดำเนินการของรัฐบาลด้วย
“นายกรัฐมนตรีมองว่าในขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตถือว่าอยู่ในโรดแมประยะที่ 2 เป็นการทำควบคู่ไปพร้อมการปฏิรูป ประเด็นสำคัญคือสังคมต้องสร้างการรับรู้และต้องช่วยกันว่า เมื่อรู้ว่ามีการกระทำการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการใดหรือองค์กรใด ต้องร่วมมือกันเพื่อให้การต่อต้านการทุจริตเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อไปในอนาคต” กรรมการและเลขานุการ คตช. กล่าว
เลขาธิการ ป.ป.ท. กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการต่อการการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอตช. ได้นำเสนอที่ประชุม คตช. ใน 2 ประเด็น คือ 1. สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาการทุจริตในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีมองว่าการดำเนินการที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง กลไกการแก้ไขปัญหาดีขึ้น ระบบงานต่าง ๆ ที่เคยติดขัดก็ดีขึ้น มาตรการใดที่ยังไม่ครบถ้วนก็มีการเสริมจนดีขึ้นในทุกมิติ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สามารถลดปัญหาและทำให้มาตรการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่สามารถอยู่อย่างยั่งยืน ศอตช. จะดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้เน้นที่ส่วนราชการส่วนกลาง แผนงานโครงการใหญ่ ๆ โดยเฉพาะนโยบายสำคัญ ได้แก่ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 โดย ศอตช. ในฐานะที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนและการตรวจสอบ จะทำหน้าที่เสมือนเป็นกลไกตรวจสอบภายในให้กับรัฐบาล กระตุ้นงานด้านนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และจะดำเนินงานในเชิงพื้นที่เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาได้ปรากฏชัดเจนว่า ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเข้ามาจำนวนมาก ฉะนั้นในปี 2559 ศอตช. มีนโยบายที่จะลงไปดำเนินการเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต หากพบการทุจริตจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที ทั้งนี้ มุ่งเน้นเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนและทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศ ที่ประชุม คตช. มีมติให้ ศอตช. ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ และสภาหอการค้าต่างประเทศ เพื่อตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนจากนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับนักลงทุนต่างประเทศ ศอตช. จะเข้าไปดำเนินการทันที และจะต้องทราบผลภายใน 7 วัน เพื่อเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศ
ด้าน รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยในปีนี้ รัฐบาลร่วมกับ ป.ป.ช. และเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน จะได้ร่วมกันจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ขึ้นในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี หรืออาคารบี ภายใต้แนวคิดประเทศไทยโปร่งใส เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักและร่วมกันป้องกันการทุจริต ซึ่งจะจัดงานขึ้นพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายกรัฐมนตรีจะไปร่วมงานพร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ฯ จบแล้ว ผู้แทนองค์การสหประชาชาติจะแถลงสารเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และจะมีการมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดของคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการด้านการป้องกันการทุจริต ในคณะกรรมการ คตช. และในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สำนักงาน ป.ป.ช. จะมอบรางวัลองค์กรโปร่งใสให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินงานเป็นต้นแบบของความโปร่งใสด้วย

ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม