หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

2 พยาบาลจากแอฟริกา คว้ารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

2 พยาบาลจากแอฟริกา คว้ารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯรศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พร้อมคณะกรรมการร่วมยินดีกับ ดร.โรส จเอล นโลวู และ รศ.พอลลีน ปีเตอร์ เมลลา.
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจำปี 2558 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกโดยรวม ซึ่งปีนี้ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ รศ.พอลลีน ปีเตอร์ เมลลา พยาบาลและผดุงครรภ์ จากประเทศสาธารณรัฐแทนซาเนีย ที่ได้พัฒนาหลักสูตรและสร้างโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกขึ้นในมหาวิทยาลัย และ ดร.โรส จเอล นโลวู จากประเทศสาธารณรัฐซิมบับเว พยาบาลและผดุงครรภ์ ที่ยกระดับมาตรฐานการพยาบาล ทั้งด้านการศึกษาและบริการในประเทศซิมบับเวและกลุ่มประเทศในภาคต่างๆของแอฟริกา
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลฯ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงน้ำชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา และทรงมีพระราชดำรัส ว่า วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับระบบสุขภาพของประเทศ ในปัจจุบันเกือบทุกประเทศในโลกยอมรับว่า พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในระบบบริการด้านสุขภาพ ที่มีส่วนช่วยปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตมนุษย์ และเป็นแรงสำคัญที่ช่วยผลักดันให้นโยบายสุขภาพของชาติบรรลุเป้าหมาย ซึ่งการที่พยาบาลจะกระทำพันธกิจเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้นั้น จำเป็นต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตของการทำงาน ผลงานของ รศ.พอลลีน ปีเตอร์ เมลลา และ ดร.โรส จเอล นโลวู ประสบความสำเร็จในการผลักดันการยกระดับการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ใช้เวลาเรียนเพียง 1-2 ปี ภายใต้การกำกับของโรงพยาบาลหรือกระทรวงสุขภาพ เข้าสู่อุดมศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย เป็นผลให้การพัฒนางานบริการพยาบาลเป็นไปอย่างกว้างขวาง และประสบความสำเร็จ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น นอกจากนั้นแล้วท่านยังได้เป็นกำลังสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในเขตภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ ของแอฟริกา ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก
หลังเสร็จพิธี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลทั้ง 2 คนได้เปิดใจกับสื่อมวลชน โดย รศ.พอลลีน ปีเตอร์ เมลลา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานรางวัลนี้ ตนไม่สามารถอธิบายความรู้สึกได้ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯและได้นั่งใกล้ๆ เจ้าฟ้าของเมืองไทย คงไม่มีโอกาสแบบนี้ในชีวิตอีก แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนมาเป็นนางพยาบาลเพราะตั้งแต่เด็กได้รับหน้าที่ดูแลน้องชายและน้องสาว อุปสรรคการทำงานนั้นมีมากมาย มีทั้งแรงต่อต้าน จึงต้องจูงใจบุคลากรในวงการแพทย์ให้มีความสนใจในการยกระดับมาตรฐานของการพยาบาล สุดท้ายก็รู้สึกภูมิใจที่สามารถผลักดันให้วิชาการพยาบาลเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา ทำให้การพยาบาลได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้น ส่วน ดร.โรส จเอล นโลวู กล่าวว่า การได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นเกียรติสูงสุด เพราะว่าการเสนอชื่อนั้นต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน จึงรู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับการยอมรับในการทำงาน จากนางพยาบาลในประเทศซิมบับเว ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็เจออุปสรรคมากมาย และความยากยิ่งมากขึ้นเมื่อเราเป็นผู้หญิง จะหยิบยกประเด็นอะไร สังคมมักไม่ค่อยสนใจ เราจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำงาน ในช่วงที่ทำงานในภูมิภาคแอฟริกา มีปัญหาเรื่อง HIV AIDS จึงต้องมีการให้ความรู้ทั้งประชาชนและบุคลากรพยาบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่ท้าทาย.

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม