หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รมว.ศธ. หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 358/2558
 รมว.ศธ. หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
ศึกษาธิการ – พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายพอล โรบิลลียาร์ด (H.E. Mr. Paul  Robilliard) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องรับรองจันทรเกษม
 
 นายพอล  โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักเรียนและนักศึกษาไทยเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียประมาณ 25,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เข้าศึกษาต่อในออสเตรเลียมากเป็นอันดับ จากทุกประเทศทั่วโลก ทั้งการศึกษาต่อในระยะสั้น (Short-Term) และการศึกษาระยะยาว (Long-Term) ซึ่งการศึกษาต่อในระยะสั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ รวมทั้งการเรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย
 ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย มีรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ผ่านโปรแกรม Skype รวมทั้งจัดระบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่นเดียวกับนโยบายการศึกษาของไทยที่ได้มีนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) โดยได้จัดหลักสูตรเพิ่มเติม (Extra Curriculum) อย่างหลากหลาย อาทิกีฬาดนตรี ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมด้านกีฬา ซึ่งให้ความสำคัญและนิยมเป็นอย่างมากในออสเตรเลีย
 ด้านการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน (Exchange Program) ทั้งสองประเทศต่างมีโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียนไทยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา สัปดาห์ โดยทำการสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันครูและนักเรียนจากออสเตรเลีย ก็ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในไทยเช่นเดียวกัน
 ทั้งนี้ คาดหวังว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาออสเตรเลียเข้ามาศึกษาต่อในไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยออสเตรเลียพร้อมจะให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน
 นอกจากนี้ ไทยกับออสเตรเลียได้มีการทำข้อตกลงด้านการศึกษาและวิจัย ซึ่งจะดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวต่อไป

พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นอกจากจะมีนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในออสเตรเลียจำนวนมากแล้ว ในส่วนของกองทัพก็มีทหารจากออสเตรเลียเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนในกองทัพต่างๆ ของไทยทุกปี ซึ่งพบว่าสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีมาก
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีหลายนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยเน้นไปที่การปรับรูปแบบการบริหารเพื่อให้มีผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา และการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการสำคัญที่กำลังปรับปรุงพัฒนาในเวลานี้ เช่น นโยบายการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ เพราะปัญหาสำคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในไทย คือเด็กไทยส่วนใหญ่กลัวและไม่กล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และการเรียนการสอนที่เน้นไวยากรณ์มากกว่าการสื่อสาร ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีนโยบายปรับวิธีการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน
นอกจากนี้ มีนโยบายการส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลจำนวนประมาณ15,000 โรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
สำหรับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ ไว้แล้วประมาณ 400รายการ เพื่อให้โรงเรียนได้เลือกและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมช่วงบ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้าน อาทิ 100 รายการเพื่อพัฒนาสมอง, 100 รายการเพื่อพัฒนาจิตใจ, 100 รายการเพื่อพัฒนาทักษะ, 100 รายการเพื่อพัฒนาสุขภาพ ฯลฯ โดยขณะนี้ได้อบรมศึกษานิเทศก์ให้เป็น Smart Trainer Team เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องในปีแรกกว่า 4,000โรงเรียน โดยวัตถุประสงค์สำคัญของนโยบายนี้ เพื่อให้นักเรียน-ผู้ปกครอง-ครู มีความสุขจากระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน
 

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษา

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม