หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 20.45 น.
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันปิยมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นานัปการ และทรงเป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์นั้น นอกจากการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ อาทิ การประปา การไฟฟ้า การสร้างถนนและทางรถไฟแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรจดจำเป็นมรดกอันดีงาม คือ พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการเลือก “ผู้ใหญ่บ้าน” โดยคนในหมู่บ้านเอง ซึ่งเป็นผู้สมัครต้องเป็นคนที่ไม่เคยกระทำความผิด เรื่องยาเสพติด การพนัน บุกรุกป่า เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังกับการเลือกตั้ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ระดับล่าง ทั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นผู้นำที่เล็กที่สุด ในการปกครองส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน และมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งอาจขจัดปัญหาในการปกครองไม่ได้ทั้งหมด แต่การเลือกให้ “คนดี มีคุณธรรม” ได้เป็นผู้ปกครองต่างหากนั้น จะช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข
ในโอกาสนี้ ผมก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันน้อมจิตอธิษฐาน และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการรู้รักสามัคคี มุ่งมั่นปรองดอง และร่วมสร้างอนาคตของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยการปฏิรูปประเทศ “เดินหน้าประเทศไทย” ในบทบาทและหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมต่อไป ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นี้ รัฐบาลร่วมกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารอีกครั้ง เพื่อรวมพลังความรู้รัก สามัคคี และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดระยะทางในการปั่นจักรยาน 29 กิโลเมตรเท่ากันทั่วประเทศ ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการในทุก ๆ ด้าน สำหรับผู้ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียน และติดตามข้อมูลข่าวสารในรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ Bikefordad 2015.com ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1122 ก็ขอให้พี่น้องได้เตรียมร่างกายและจักรยานให้พร้อม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอให้ระมัดระวังตนเองในการฝึกซ้อม หากใครที่มีโรคประจำตัวต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกายให้พร้อม ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมให้เกิดความปลอดภัยด้วย อย่าให้มีอันตรายเกิดขึ้น รัฐบาลเป็นห่วงในเรื่องนี้ด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้ทรงรับสั่งมาว่าอยากให้ทุกคนปลอดภัย และมีความสุข
สำหรับวันนี้ มีเรื่องสำคัญที่จะเรียนให้พี่น้องทราบ ดังต่อไปนี้
เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในปัจจุบันรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทำไปหลายส่วนแล้ว ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ขณะนี้เราจะเน้นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ขายวัสดุก่อสร้าง การจ้างงาน และเป็นการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วย ปัญหาที่สำคัญเวลานี้คือทุกคนมีหนี้ หนี้ครัวเรือน เราจะทำอย่างไรหนี้เหล่านี้ ที่เราเกิดขึ้นมาใหม่จะไม่สูญ และสามารถผ่อนชำระได้ กำลังหามาตรการอื่น ๆ มาเพิ่มเติม ในเรื่องของการเงิน การคลัง เรื่องหนี้สินต่าง ๆ รัฐบาลพยายามจะแก้ไขก่อน โดยไม่ให้ใครเดือดร้อน ทั้งนี้หน่วยงานก็ต้องไปหามาตรการแก้ไขให้ได้ ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง แรงงาน ก็จะหยุดหมด
ทั้งนี้ เราไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับใครทั้งสิ้น ในเมื่อมีผู้ประกอบการก็เข้ามาตามกฎกติกา ตามกฎหมาย ก็ไม่อยากให้ทุกคนได้นึกตำหนิเป็นเรื่อง ๆ ว่าทำไมไม่มองภาพรวมกันว่า ขณะนี้เราต้องมองว่าใครจะได้ ใครจะเสีย ทุจริตหรือไม่ เป็นคนละเรื่องกับการทำงานของรัฐบาล เวลานี้ไม่ใช่ว่าพอจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ เพราะเกรงทุจริต เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ก็ไม่กล้าทำ เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ก็จะมองว่ารัฐบาลไม่ได้แก้ไขอะไรทั้งสิ้น รัฐบาลสั่งไปโดยไม่มีมาตรการป้องกันแก้ไขก็ไม่ได้ สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องรู้ตัวเองดีมีสติ รู้ขีดความสามารถของตนเอง ทุกคนต้องไม่สร้างภาระหนี้โดยไม่จำเป็นอีก เอาเงินมาเตรียมการสู่อนาคตจะดีกว่า การมีหนี้ของครัวเรือนของประชาชนที่ผ่านมานั้น  เนื่องจากไม่ได้มีการแก้ไขทั้งระบบ เสรีภาพเกินขีดจำกัด และไม่ได้มีการสอนให้คนรู้จักพอเพียง รายได้น้อยใช้น้อย ไม่ใช่ใช้ของแพง ที่ผ่านมานั้น มักจะเป็นหนี้บัตรเครดิตคนละจำนวนมาก สาเหตุอันหนึ่งคือลูกหลาน อาจจะมีความต้องการที่ไม่จำเป็น ไม่เหมาะสมกับรายได้ของพ่อแม่ ทำให้เกิดการเป็นหนี้นอกระบบขึ้น ซึ่งเป็นการควบคุมได้ยาก เราต้องให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ไม่ใช่เฉพาะภาคการเกษตรอย่างเดียว ว่าเราจะใช้จ่ายอย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ได้รู้ว่าอะไรจำเป็น ไม่จำเป็น ที่ใช้ไปทุกเดือน ๆ ลูกหลานจะได้เข้าใจด้วย
รัฐบาลนี้ ให้ความสำคัญกับผู้มีรายได้น้อย แต่ต้องดูภาคอื่น ๆ ด้วย ตามความเหมาะสม เราพยายามแก้ไขปัญหาหนี้สิน หากจะเกิดหนี้ขึ้นมานั้น ต้องเป็นหนี้ที่ทำให้เกิดมูลค่าเป็นทรัพย์สมบัติที่ยั่งยืนได้ ให้ลูก ให้หลานในอนาคต เช่น บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ดินต่าง ๆ ต้องช่วยกันระมัดระวังการใช้จ่าย มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่คนมีเงินก็ไม่ใช้เงินอีก คนไม่มีก็ไม่ใช้อยู่แล้ว เศรษฐกิจก็แย่ไปหมด ทุกคนต้องช่วยชาติเวลานี้ มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย เศรษฐกิจจะหมุนเวียนมากขึ้น
สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมนั้น หลายอย่างยังทรงตัว หลายอย่างเริ่มดีขึ้น บางอย่างก็แย่อยู่ เพราะมีผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และเราอาจจะไม่มีความเข้มแข็งที่เพียงพอ ในอดีตที่ผ่านมา เราต้องช่วยกัน ทำให้เศรษฐกิจเราเข้มแข็งขึ้น สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างการลงทุนให้เกิดในประเทศให้ได้ จะทำให้เศรษฐกิจในปีหน้านั้นน่าจะดีขึ้น วันนี้ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้สึก ว่าตัวเองได้อะไรจากการที่รัฐบาลนี้เข้ามา เพราะรายได้ยังไม่เพิ่ม ยังไม่ได้เงิน ไม่ได้อะไรต่าง ๆ ที่เคยได้มาง่าย ๆ ก็คงต้องเข้าใจกัน ต้องใช้เวลากันด้วย ในการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งระบบให้ได้ หากระบบเศรษฐกิจเราเข้มแข็งสร้างความเชื่อมโยงกันให้ได้ ก็จะเพิ่มห่วงโซ่คุณค่าทำให้มีการหมุนเวียน ทำให้เศรษฐกิจเล็ก กลาง ใหญ่ดีขึ้น และมีการลงทุนเพื่ออนาคตอีกด้วย ผลประโยชน์ด้วยรวมก็จะเกิดกับประเทศ มีรายได้ที่มากขึ้น มาดูแลประชาชนอีกมากมาย ในเรื่องของสวัสดิการต่าง ๆ ที่เราใช้งบประมาณไปเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน เราจำเป็นต้องจัดทำโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้สำเร็จในลักษณะประชารัฐ อันนี้ฝ่ายเศรษฐกิจเราก็ชี้แจ้งให้ทราบแล้ว
เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกร ที่มีการผลิตข้าว ยาง หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ที่สำคัญ เราต้องเน้นเรื่องการปรับปรุง การปฎิรูปทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกระบวนการที่มีความก้าวหน้า มาตามลำดับ ทั้งนี้ ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร่วมมือกัน สิ่งที่น่ายินดีในช่วงนี้ คือเรื่องยางได้ข้อสรุปว่าจะร่วมมือกันแก้ปัญหาทั้งระบบ ลดต้นทุน ทำทุกอย่างให้อยู่ในกรอบกฎหมายและพันธะสัญญาต่าง ๆ ที่เราทำไว้กับต่างประเทศด้วยมีการสนับสนุนการปลูกพืชเสริม มีการเลี้ยงสัตว์เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง และต้องมีการดูแลผู้กรีดยางอย่างชัดเจน เราได้มีการตกลงกันว่าจะไม่มีการเรียกร้อง และทำให้เกิดความวุ่นวายอีกต่อไป จากนายกสมาคมต่าง ๆ หรือผู้ที่มีบทบาท ในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องยาง เราจะร่วมมือกันในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ที่เรียกว่า กยท. ที่มีการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งทางเกษตรกรชาวสวนยาง อยากได้มานานแล้ว รัฐบาลนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้ว ต้องขอบคุณชาวสวนยางทุกคนที่เกี่ยวข้อง ผู้นำสมาคม ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายทั้งหมด ขอความร่วมมือในเรื่องของการทำให้ยางนั้นสามารถใช้ในประเทศให้มากขึ้น มีราคาสูงขึ้น เราไม่อาจจะส่งออกอย่างเดียวได้อีกต่อไปแล้ว วันนี้ก็มีหลายอย่าง เช่น การทำสนามฟุตซอล การทำพื้นยางต่าง  ๆ วันนี้ก็มีหลายบริษัทที่เกิดขึ้นมาใหม่ และรับซื้อยางมากขึ้น อันนี้ก็ขอให้มีการติดตามด้วย มีการเชื่อมโยงด้วย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูว่าจะใช้ได้มากขึ้นอย่างไร
อีกเรื่องก็คือการทำถนน หนทางก็ต้องเลือกดูว่าตรงไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็น เพราะราคาสูงขึ้น ก็ใช้ยางได้จำนวนหนึ่ง แต่ก็คงต้องทำ ให้เกิดความเชื่อมั่นว่ายางนั้นจะเป็นพืชทางการเกษตรที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร และประเทศชาติในอนาคตอย่างยั่งยืน
เรื่องน้ำ ผู้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค หรือใช้น้ำเพื่อการเกษตรยังคงต้องระมัดระวังอย่างที่สุด ในการจะเพาะปลูกพืชในฤดูกาลใหม่ ก็ขอให้ฟังข้อมูลและคำชี้แจงจากทางราชการ เพราะถ้าหากเกิดความเสียหายแล้ว รัฐบาลอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือ เว้นในปัจจุบัน ได้มีโครงการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชด้วยความสมัครใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และในทั้งหมดอีก 77 จังหวัดทั้งหมด รัฐบาลก็จะดูแลให้ สนับสนุนให้ ได้อนุมัติโครงการไปแล้วส่วนหนึ่ง ก็อยากให้ทุกคนช่วยกัน ขณะนี้อยากให้มีการเก็บน้ำไว้ในไร่นา ร่องสวน ผมเห็นหลายสวนผลไม้เขาขุดร่องสวนเพิ่มขึ้น มีน้ำเก็บไว้เต็มเลย เขาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในปีหน้า อยากให้ทุกสวน ทุกนา ทุกไร่ ได้ทำอย่างนี้ มีการขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ไม่ต้องรอรัฐบาลมากนัก บางอย่างก็ช่วยตัวเองได้ เก็บน้ำไว้ในไร่นา เก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็มีน้ำแล้งอยู่ด้วย อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก่อนที่จะระบายน้ำทิ้งทั้งหมดขอให้ทุกคนคำนึงถึงว่าหากฝนไม่ตก น้ำแล้ง จะเอาน้ำจากที่ไหน รัฐบาลก็หาให้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีการกำกับดูแลการระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วม ให้สามารถไปเก็บกักไว้ให้ได้มากที่สุด
ผมก็อยากเห็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เอกชน และรัฐ ภายใต้แนวทาง“ประชารัฐ” เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด ให้ใช้การพูดคุย รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้มีการเจรจากันทุกฝ่าย อะไรที่ร่วมมือกันได้ก็ร่วมกัน อะไรที่ยังไม่ได้ก็ไปหาทางออกมา ถ้าเริ่มอะไรไม่ได้เลย ก็เป็นปัญหาไปในอนาคตด้วย ไม่มีวันจบสิ้น ก็ขอให้การเสนอแนะ หรือการแสวงหาความร่วมมือนั้น ก็ขอให้เข้ามาในช่องทางที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ก็ขอร้องบทบาทของผู้แทน แกนนำต่าง ๆ เหล่านั้นก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม เป็นเรื่องธรรมดาในระบอบประชาธิปไตย แต่ในฐานะ “คนไทย” ก็ต้องตระหนักรู้ถึงผลกระทบกับส่วนรวมด้วย แบบนี้จึงจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง คือทุกคนได้ประโยชน์เท่าเทียมกันตามสัดส่วนของแต่ละคน แต่ละอาชีพ แต่ละรายได้ไป ทุกคนต้องรู้สิทธิและมีคำว่าหน้าที่ของตนอยู่ด้วยในกฎหมาย ในรัฐธรรมนูญหลาย ๆ อย่าง ต้องกำหนดคำว่าหน้าที่ไปด้วยของคนไทยทุกคน ขณะเดียวกันก็เคารพในสิทธิของผู้อื่นด้วย หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพต้องมาพร้อมกัน
เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล ต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เป็น “เชิงรุก” มากขึ้น ผมได้มีการติดตามประเมินผล ตรวจสอบผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นลงไป อย่าทำงานในลักษณะที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามนโยบาย ทุกคนต้องทุ่มเท เสียสละ เหน็ดเหนื่อยบ้างก็ต้องยอม ช่วงนี้ เพราะฉะนั้นการปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุกมากขึ้นนั้น เราต้องมีแผนงานไว้ล่วงหน้า แผนเผชิญเหตุ เผชิญสถาณการณ์ และหลายเรื่องเป็นเรื่องคาดการณ์ไว้ได้แล้วตามหลักวิชาการ ทุกท่านต้องลงพื้นที่ ไม่ต้องรอให้ประชาชนเดือดร้อน ขอให้ติดตามจากทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน และตรวจสอบ แก้ไขถ้าไม่ได้เป็นเรื่องจริง และหาทางเสนอเข้ามาตามช่องทางการสื่อสารระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่สำคัญในปัจจุบันก็คือ “ศูนย์ดำรงธรรม” ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงในการปฏิบัติงานอยู่ด้วย ในบางช่วงก็จำเป็นต้องปฏิบัติงานหลายกระทรวงด้วยกัน บางช่วงอาจจะลดลงไปบ้าง เพื่อจะรับเรื่องราวร้องทุกข์อยู่ แล้วก็ต่อยอด ให้บริการประชาชนได้ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว วันนี้ผมได้ให้นโยบายไปแล้วกับฝ่ายความมั่นคงว่า สถานีตำรวจเอง ก็สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ดำรงธรรมให้ได้ จะได้สมกับเป็นทั้ง “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” และ “โรงพักเพื่อประชาชน” อย่างแท้จริง อันนี้ก็อยู่ในแผนเรื่องการปฏิรูปตำรวจ ในระยะที่ 1 ของ คสช. และรัฐบาลนี้อยู่แล้ว และมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องดำเนินการก่อนเดือนกรกฎาคม 2560
เรื่องซื้อรถบัสโดยสารประจำทาง NGV ในปัจจุบันนั้น เรามีข้อมูลอยู่ว่ารถโดยสารประจำทางส่วนใหญ่ อยู่ในสภาพเก่ามาก และก็ไม่ปลอดภัย ก็ได้กำหนดการจัดหา เป็น 2 ส่วนด้วยกัน ระยะแรกคือการจัดหาเร่งด่วน ทันที แต่ต้องโปร่งใส เพื่อทดแทนรถที่สภาพทรุดโทรมมาก อาจจะต้องจำเป็นในการจัดซื้อสำเร็จรูป หลายคนก็บอกไม่เห็นจำเป็น เพราะว่าเราเร่งด่วน จำนวนแรก ไม่กี่คัน เรื่องของการทุจริตไม่ทุจริตก็ไปว่ากัน ระยะที่ 2 เราก็จะนำส่วนที่เหลือนั้นมาใช้ใน 2 อย่างเข้าด้วยกัน คือในเรื่องของรถไฟฟ้า ถ้าทำได้ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการในประเทศจะต้องผลิตขึ้นมาเอง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมา และต้องมีราคาที่ถูกลง เขาเรียกว่าการสร้างความเข้มแข็งเป็นระยะ ๆ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งทีเดียวคงไม่ได้ ความพร้อมยังไม่พร้อมกันอยู่ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จะเกี่ยวข้องเรื่องนี้เรื่องการสาธารนูปโภคพื้นฐาน การสัญจรไปมาของประชาชนนั้นเราต้องนึกถึงทั้งคนที่มีสตางค์ และไม่มีสตางค์ด้วย เราต้องทำให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่การปรับเส้นทางเดินรถของภาครัฐและเอกชน เพราะว่าวันนี้ต้องมีแผนการพัฒนาระบบขนส่งให้ได้ ทั้งในเมือง นอกเมือง ต่างจังหวัด ภูมิภาค
รวมทั้งการพิจารณาปรับโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้า รถไฟ รถประจำทาง ในอนาคต ให้สอดคล้องกันด้วย ทั้งในทุกภาคส่วน ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภูมิภาคที่กล่าวไปแล้ว ตามแผนงาน วันนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย และดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น สำหรับเรื่องการใช้รถเมล์นั้น ผมก็มีแนวความคิดว่า วันหน้าเราอาจจะต้องใช้รถไฟฟ้าที่เป็นรถเมล์ เพื่อจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานมากขึ้น เหมือนที่ต่างประเทศเขาทำ หลายประเทศใช้อยู่ โดยเฉพาะทางด้านยุโรป ที่เราจะเห็นในภาพ ในทีวีคือมีสายไฟอยู่ข้างบน ข้างถนน และก็ยื่นออกมาบนถนน จะสูงจากระดับหลังคาของรถ และรถเมล์เหล่านี้ก็จะเชื่อมโยงต่อพลังงานจากสายไฟเหล่านี้ และเคลื่อนที่ไปด้วย โดยวันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นรางทั้งหมด ก็เป็นรถล้อ ซึ่งน่าจะใช้ได้ในถนน ในเส้นทางที่ไม่แออัด ปริมณฑล ผมก็เป็นห่วงประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้มีทางเลือก เพราะไม่สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า หรือรถไฟความเร็ว ปานกลาง ฯลฯ ที่มีราคาสูงได้ในปัจจุบันได้ จนกว่าจะมีรายได้ที่เพียงพอ ต้องดูแลคนทุกภาคส่วน รวมทั้งวันนี้หากเราจะต้องมีการผลิตเองในระยะเวลาต่อไปก็ให้มีการศึกษาและวิจัยไว้ล่วงหน้าในเรื่องของการผลิตรถไฟฟ้า ผลิตแบตเตอร์รี่ รวมทั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนในประเทศ สิ่งเหล่านี้ราคาสูงทั้งสิ้น ถ้าเราทำเองได้ก็จะถูกลงแต่ปัญหาว่าเรามีความพร้อมในการผลิตหรือยัง มีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ เพราะฉะนั้นอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิต ซึ่งวันนี้หลาย ๆ อย่างกำลังทำอยู่  ทั้งนี้ประการสำคัญก็คือเราจะต้องช่วยลดแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รถ การจราจรที่เป็นปัญหาอยู่สำหรับโลก วันนี้เราต้องลดให้ได้ถึงประมาณ 30%  ในระยะเวลาหลายปี ต้องทำให้ได้
สำหรับ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป ต้องยกระดับและสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียนก่อนจะขยายผลต่อยอดไปเวทีระหว่างประเทศในลักษณะ ไทย +1 หรือ +2  +3 ประเทศก็แล้วแต่ ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง แข็งแรง มีศักยภาพอยู่แล้ว อาทิ สินค้าอุปโภค/บริโภค เรื่องอาหาร  โครงสร้างพื้นฐาน  ที่อยู่อาศัย  การค้าชายแดน  และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบCluster และ Super Cluster ควบคู่กับการสร้างผู้ค้ารายย่อย สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นมา ให้ผู้ค้ารายใหญ่ร่วมมือเป็นผู้เปิดตลาดให้ เป็นพี่เลี้ยงให้  สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงกันให้ได้ ในส่วนของการท่องเที่ยวอาเซียน วันนี้ผมได้เชื่อมโยงกับทุกประเทศไปแล้วว่า ทำอย่างไรการท่องเที่ยวนั้นจะต่อเนื่องเชื่อมโยง ช่วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้วยกัน ไม่ใช่คู่แข่งขัน ถ้ามาไทยจะไปเวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย จะทำอย่างไร ถ้าคนเขาต้องการในสาขาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้ โดยจะได้เพิ่มอาชีพรายได้ และทำให้อาเซียนเข้มแข็งไปด้วย และเราต้องเชื่อมโยง็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเรื่องการท่องเที่ยว และในเรื่องการจัดทำโครงสร้างคมนาคมพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายการเดินทางของนักท่องเที่ยว ให้ปลอดภัย
อนึ่ง ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องTrans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP) ในภาพรวมและมีมุมมองทั้งในแง่บวกและแง่ที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทย สำหรับ TPP เป็นความตกลงเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านตลาดการค้า สินค้า การบริการ การลงทุน ตลอดจนการปฏิรูป และการสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทางเศรษฐกิจต่าง ๆ สำหรับการเข้าเป็นสมาชิก TPP ก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อที่เป็นผลกระทบพอสมควร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการเชิญคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ได้ประชุมหารือในเรื่องดังกล่าว โดยทั้ง 3 ส่วนเห็นพ้องตรงกันว่าการเข้าเป็นสมาชิก TPP มีประโยชน์และคาดว่าจะส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยาต่อนักลงทุน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าเอกชนบางรายยังมีข้อกังวลอยู่ในประเด็นที่ไทยจะต้องส่งสินค้าไปแข่งขันกับประเทศที่เป็นคู่แข่งซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันที่เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศที่อยู่ในสมาชิก TPP มีอยู่ 12 ประเทศนั้น 9 ประเทศเป็นประเทศที่ไทยมีความตกลงด้านการค้าเสรีอยู่แล้ว ที่ยังไม่มีก็มีประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา และเม็กซิโกเท่านั้น ในขณะนี้ประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค หรือ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN 10 ประเทศกับคู่ภาคี 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์นับเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สามารถจะรองรับสินค้าและการบริการของไทยได้ เพราะจำนวนประชากรในประเทศอาเซียน+6 มีมากถึง 3,500 ล้านคน หรือเกือบครึ่งของประชากรโลกเลยที่เดียว โดยสรุปแล้วการเข้าเป็นสมาชิกของ TPP จะต้องมีการเจรจาต่อรองทำข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นคู่ภาคีด้วยกันก่อน ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี เรายังมีเวลาอยู่ ผมก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอ และนำไปพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกมิติ ประเทศไทยยังมีเวลาที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้รอบคอบก่อนที่จะมีการตกลงใด ๆ เราไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องนี้ เรามีเวลาถึงปี 2560 ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย อยากทำให้ทุกอย่างมีความก้าวหน้า ต้องดูแลในมิติอื่น ๆ ด้วย
เรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรอิสระภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ก็เป็นไปตามรายงานข้อเท็จจริงที่หน่วยงานส่งขึ้นมา ผมไม่ได้จะไปจับผิดใคร ไม่มีใครสั่งผมได้ สิ่งที่ผมตั้งใจคืออยากจะเห็นการใช้เงินภาษีของประชาชนมีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุด ผมไม่อยากให้กังวลกันเกินกว่าเหตุ หากหน่วยงานไหนใช้จ่ายเงินถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะทำ แต่หากหน่วยงานใดมีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตามที่กฎหมายกำหนดก็ต้องแก้ไขปรับปรุง ทุกกระทรวงกำลังดำเนินการอยู่ ท่านต้องเข้าใจว่าเงินที่รับมานั้นเป็นเงินภาษีจากประชาชน จะได้จากภาษีอะไรก็แล้วแต่ จะนำมาใช้ตามอำเภอใจไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องมีการประเมินผลรายงานผลสัมฤทธิ์ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยให้ประชาชนรับทราบได้ “การมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส” เป็นสิ่งจำเป็นต้องกำหนดให้เหมาะสม เพราะเป็นการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ทุกบาททุกสตางค์ต้องทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับสังคมด้วย
สำหรับการทำกิจกรรมที่คืนประโยชน์ให้กับสังคม หรือกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ที่ทำของบริษัท ห้างร้านเอกชน ที่จะต้องคืนประโยชน์หรือกำไรให้กับสังคมนั้น เขาจะแบ่งส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์หรือผลกำไรเพื่อจะดูแลสังคมในพื้นที่ที่เขาทำ เอกชนส่วนใหญ่มักจะมุ่งไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อม แต่ความจริงแล้วการคืนประโยชน์ คืนคุณค่ากลับสู่สังคมจะมีความหมายมากกว่านั้น รวมความไปถึงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น อยากให้นำมาเชื่อมโยงกันด้วยในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน Social businessหรือ Social enterprise เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในระดับฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และทำให้คนมีรายได้สูงขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เรียกว่า “ประชารัฐ” ถ้าเราสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ เชื่อมโยงกันในทุกมิติก็จะเป็นการคืนประโยชน์ที่ดีมากยิ่งขึ้น ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคม ให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง ผมขอฝากให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่ได้มีโอกาสสนทนาหรือประสานงานกับภาคธุรกิจเอกชนบริษัทต่าง ๆ ก็ขอร้องกันให้มีโครงการจัดทำ CSR ได้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย เพื่อจะส่งเสริมการทำงานร่วมกันของเรา
อีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากและต้องมีความเข้าใจกันว่าวันนี้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ที่รัฐบาลและ คสช. ยังต้องใช้อยู่ มีความจำเป็น ทั้งนี้ มีไว้เพื่อจะรักษาเสถียรภาพในบ้านเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิรูป ในกรณีที่กฎหมายยังไม่มี หรือกฎหมายยังไม่พร้อม หรือต้องการให้เกิดการบูรณาการและมีการตรวจสอบ เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องมีอยู่ รัฐบาลและ คสช. ช่วงนี้จำเป็นต้องเข้มงวดกับทุก ๆ เรื่องที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ เรื่องการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก็ขอความร่วมมืออย่าต่อต้านขัดขวางกันเลย ต้องเข้าใจคำว่ารัฏฐาธิปัตย์ ผมอยากให้ทุกคนคิดว่าประเทศชาติต้องมาก่อนเสมอ สิ่งใดที่จำเป็นและที่ผ่านมาทำไม่ได้ผมก็ต้องตัดสินใจในการใช้มาตรา 44 ถ้าบ้านเมืองไม่มีปัญหาให้แก้ มีการไม่เคารพกฎหมาย หรือไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปใด ๆ ผมจะเข้ามาทำไม อยากให้ทุกคนเตือนตนเองว่า “อย่าทำผิดกฎหมาย” หรือขัดคำสั่ง คสช. ส่วนใหญ่จะอ้างว่าประชาธิปไตย ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ได้ดูหรือครับว่ากฎหมายที่ออกมานั้นเขาประกาศมาเพื่อใคร ไม่ใช่เพื่อผม เพื่อคนอื่น เพราะฉะนั้นในการที่เขาละเมิดสิทธิคนอื่น คนอื่นอย่างนี้ไม่ได้ ท่านก็ผิดละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกัน เพราะท่านไปละเมิดสิทธิของคนอื่น
เมื่อเรามีรัฐธรรมนูญและเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ดี เราก็ไปดำเนินการต่อในช่วงเวลานั้นแล้วกันในการใช้ประชาธิปไตยอย่างเหมาะสมถูกต้อง อยากขอให้ไม่มีเหตุการณ์เช่นในอดีตเกิดขึ้นอีกเลย วันนี้ทุกคนต้องทราบปัญหาของประเทศ ผมพูดมาหลายครั้ง ถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ท่านต้องเอาปัญหามาแล้วคิดว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไร ผมไม่ใช้ความเด็ดขาดในการแก้ปัญหา ก็แก้ไม่ได้อีกเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจก็ขอให้อธิบายคนที่ไม่เข้าใจด้วย และห้ามปรามคนที่พยายามจะฝ่าฝืนหลีกเลี่ยง และไปอ้างต่างประเทศ อ้างกฎหมายสิทธิมนุษยชน อ้างประชาธิปไตย ทำให้ทุกอย่างเดินหน้าไม่สะดวก มีเหตุติดขัดทุกเรื่อง
สุดท้ายนี้ ผมขอชื่นชม คุณชัด อุบลจินดา ในการเข้าช่วยเหลือสองสามีภรรยาชาวนอร์เวย์ ที่กำลังจมในโคลน และฝากเป็นข้อคิด ถึงเหตุการณ์นี้ด้วย ที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เราเป็นชนชาติที่มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นเป็นสิ่งที่ดี และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ นอกจากคำว่า “สยามเมืองยิ้ม” และมีการบริการด้วยน้ำใสใจจริง ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ หรือแสวงหาประโยชน์จากนักท่องเที่ยว ให้เขาเกิดความประทับใจบ้านเรา ให้เขามาหลาย ๆ ครั้งบอกต่อๆ กันมา ไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วไม่มาอีกเลย แล้วก็แสวงหาประโยชน์อย่างที่เกิดขึ้นมามันไม่ถูกต้อง อยากให้เขากลับมาเยือนเราอีกจะได้เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของประเทศและของตัวเองด้วย อย่าหากินครั้งเดียว ทุกเรื่อง ทุกคนต้องปฏิบัติตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างบรรยากาศความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยให้เขาด้วย ที่ผมประทับใจที่สุดคือที่คุณชัดพูดว่า “ทำความดีเอาไว้ ไม่ต้องให้ใครเห็น หรือหวังผลใดๆ และฝากถึงลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทย ช่วยเหลือเผื่อแผ่ ทำดีเพื่อส่วนรวม อย่าไปคิดถึงว่าเราจะได้ค่าตอบแทนหรือไม่ หรือเราจะได้ประโยชน์ด้วยหรือไม่” และต้องขอขอบคุณคุณธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี ด้วย ที่ช่วยเผยแพร่สิ่งดีๆ ที่คนไทยทำ อันนี้ก็มีหลายคนช่วงต่อจากนั้นมาผมเห็นมีนักศึกษาอีกหนึ่งท่านที่ไปช่วยเปิดทางให้รถพยาบาลพาคนเจ็บที่ถูกงูเห่ากัดไปถึงโรงพยาบาลทั้งที่การจราจรติดขัด เขาบอกแต่เพียงว่า “เป็นห่วงว่าจะเสียชีวิต การจราจรก็ติดมาก เขาจึงไปเปิดทางเคาะกระจกบอก ให้ทุกคันข้างหน้าเปิดทางให้รถพยาบาลจนถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยและปลอดภัย นี่เป็นสิ่งที่ดี ๆ ขอให้มีการดูแลตอบแทน ชื่นชมคนเหล่านี้ด้วย ให้เขามีกำลังใจในการทำความดีต่อไป
เรื่องการปลูกจิตสำนึกไทย เราต้องภูมิใจประวัติศาสตร์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมวยไทย ดนตรีไทย สินค้าไทย วัฒนธรรมแบบไทย ๆ  ขนบธรรมเนียมประเพณีของเรานั้นมีมายาวนานหลายร้อยปี เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อผู้ที่บ่อนทำลาย บิดเบือนให้เข้าใจผิด ๆ เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยแบบผิดๆ เสรีภาพไร้ขีดจำกัดโดยไม่รู้จักหน้าที่และสิทธิของคนอื่น อ้างแต่เสรีภาพสิทธิมนุษยชนแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการบ่อนทำลายความมีเสถียรภาพ ทำลายภาพลักษณ์ ทำลายความรักความสามัคคีของคนในชาติ เสียชื่อเสียงประเทศในองค์กรต่าง ๆ และในเวทีระหว่างประเทศด้วย ผมไม่เห็นประโยชน์เลย วันหน้าท่านก็ทำให้ดี หารัฐบาลที่ดีเข้ามา และเรื่องเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น วันนี้ผมมาแก้ไข อย่าพึ่งมาตำหนิว่าอะไรผมนักเลยตอนนี้ ท่านไปดูวันหน้า อย่าไปทำอย่างเช่นที่ผ่านมา ก็เหมือนกับท่านเลือกข้างของท่าน
เรื่องการแต่งกายไทย ดนตรีไทยผมถือว่าสำคัญ เราจะต้องรักษาภาพลักษณ์ให้ได้อย่างหลงลืมกัน อันนี้คือความเป็นมาของคนไทย ถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นไทยมาอย่างไร บรรพบุรุษ สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทำอะไรไว้บ้างในแผ่นดินนี้ ท่านไม่รู้ท่านจะรักประเทศชาติของท่านอย่างไร จำคำที่ผมพูดไว้ แล้วท่านก็ไม่ภูมิใจ ก็เกิดความแตกแยกไม่สามัคคีกันอยู่แบบนี้ แต่ก่อนโบราณผ่านมาเขารวมพลทุกพื้นที่จนกว่าจะเป็นประเทศขึ้นมาได้เสียเลือด เสียเนื้อไปเท่าไหร่ แล้ววันนี้ท่านจะมาทำลายสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวของเราให้แตกแยกออกไปด้วยการเมือง ด้วยผลประโยชน์ ด้วยอะไรที่ไม่ถูกต้อง ถ้าถูกต้องผมไม่ไปว่าท่านอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังคือวัฒนธรรมต่างประเทศ ซึ่งเราก็ห้ามไม่ได้อีก เพราะเราเป็นประชาธิปไตยมีเสรี ฉะนั้นก็เลือกเอาแล้วกัน อะไรดีหรืออะไรไม่ดี อะไรที่จะทำให้วัฒนธรรมเราเสียหายก็ต้องช่วยกันรักษาไว้อย่าให้สูญหายไป อย่าไปเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีเสาหลักของประเทศเลย ถ้าลืมทั้งหมด ทั้งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เราต้องรักษาไว้และประวัติศาสตร์จะสอนให้เรารู้ว่าเราจะอยู่กันอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต วันหน้าเราก็สร้างประวัติศาสตร์ของวันนี้เพื่อลูกหลานจะได้ภูมิใจ สร้างสิ่งดี ๆ แต่ถ้าท่านทำสิ่งที่ไม่ดี วันหน้าเขาจารึกไว้ว่าท่านแต่ละคนทำความดีหรือไม่ดีอย่างไร ลูกหลานวันหน้าเขาก็ไม่เคารพนับถือ ช่วยกันรักษาไว้ อย่าหลงลืมกันไป เข้าใจกัน ให้เวลาผมในการทำหน้าที่และเราจะต้องขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยว ถ้าเราไม่มีเสถียรภาพ ไม่ปลอดภัย การเมืองก็ไม่แน่นอนก็เป็ปัญหาอีก จะเกิดความแน่นอนได้อย่างไร ถ้ายังไม่เรียบร้อยในเรื่องของรัฐธรรมนูญ ในเรื่องการปฏิรูปประเทศในการสร้างความปรองดอง ยังไม่ชัดเจน ท่านต้องช่วยให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ผมกำหนดไว้แล้วว่ากรกฎาคม 2560 จะต้องเลือกตั้ง ท่านก็ต้องนำไปสู่ตรงนั้นร่วมกับผมด้วย ไม่ใช่ให้ผมทำคนเดียว ทุกอย่าง ทั้งเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การต่างประเทศ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม เกษตรกรอะไรต่าง ๆ ดูแลรายได้น้อย แก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน แก้ปัญหาเรื่องทุจริต ทำเป็นร้อยเรื่อง ถ้าท่านไม่ช่วยผมวันหน้าเราก็อยู่กันแบบนี้ ก็ถอยหลังไปเรื่อย ๆ แล้วก็ไม่มีใครมาเที่ยวเมืองไทยอีกต่อไป ฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณ ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ และขอให้ปลอดภัย สวัสดีครับ

-------------------------- 

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม