หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประชุมหารือนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://tuewsob.blogspot.com/2015/09/blog-post_93.html

-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 348/2558ประชุมหารือนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
 ศึกษาธิการ - นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
 ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู ผู้สอนจากโรงเรียน และสถาบันการอุดมศึกษา เกี่ยวกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน จากสถาบันภาษาในสังกัดของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป., โรงเรียนนานาชาติ, British Council และ AUA Language Center เป็นต้น
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่าร้อยละ 58 ของประชากรกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (EU) สามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ ถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง (Functional English) รวมถึงภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพ (Vocational English) จึงเป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย "การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร" ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ปัญหาภาษาอังกฤษในประเทศไทย
โดยลักษณะการนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง (Functional English) ควรเริ่มมาจากการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน ที่มาจากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆ ที่ทันสมัย โดยมีดาราหรือบุคคลต้นแบบ เป็นแบบอย่าง
นอกจากนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยการจัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษ (English Training Program) ให้กับครูชาวไทยจำนวน 500 คน ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งจะเชิญครูเข้ารับการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการนำไปใช้ได้จริง (Functional English) และจะมีการทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test) และการทดสอบหลังการอบรม (Post-Test) โดยมุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้กลับไปใช้ต่อได้ที่โรงเรียนต้นสังกัด โดยการอบรมดังกล่าวจะเป็นการอบรมเชิงทดลอง เพื่อนำผลมาสานต่อเป็นนโยบายการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป
ในส่วนของวิทยากรและหลักสูตรการอบรม จะเชิญวิทยากรจากต่างประเทศและจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เหตุที่ใช้หลักสูตรการอบรมของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เข้ามาช่วยในการฝึกอบรมเพราะเชื่อมั่นว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ส่วนรูปแบบการอบรม จะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดกับการใช้ภาษาอังกฤษ และรู้สึกมีความสุขในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวโดยวิทยากรชาวไทยต่อไป
 
 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การเชิญผู้เกี่ยวข้องด้านการสอนภาษาอังกฤษมาประชุมในวันนี้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นในการกำหนดมาตรฐานของหลักสูตร ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง (Functional English) โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้เรียนเฉพาะไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว เพราะกระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดการอบรมการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นทักษะการฟังและทักษะการพูด สำหรับครูชาวไทย รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจด้วย
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ไปเป็นแนวทางดำเนินการตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกันต่อไป

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม