หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หารือการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเอกชน

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 373/2558หารือการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเอกชน
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายยืนยง จิรัฏฐิติกาล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ เกี่ยวกับแนวทาง "การให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืน" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-11.15 น. ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายโยธิน มูลกำบิล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมหารือ
รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า การหารือในครั้งนี้เป็นการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนเอกชนเพิ่มเติมจาก 60% ต่อหัวต่อระดับชั้น เป็น 70ซึ่งจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า 4,700 ล้านบาท สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนการกุศล และนักเรียนพิการ ของโรงเรียนเอกชนจำนวน 2,279,076 คน แบ่งเป็นสายสามัญ 2,067,747 คน และสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) 211,329 คน
แต่การหารือครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ เพราะข้อมูลยังไม่เพียงพอ จึงมอบให้ สช.จัดทำข้อมูลประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมที่สมเหตุสมผล และมีทิศทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ "ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้" และเมื่อมั่นใจว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว จะได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบนหลักของเหตุผล แต่เอกชนก็ต้องช่วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง และจะต้องพยายามบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดความคุ้มค่าและตรงกับหมวดของการพัฒนาการศึกษามากที่สุด เพราะกระทรวงศึกษาธิการตระหนักเสมอว่าเป็นกระทรวงที่ใช้งบประมาณสูงที่สุด ดังนั้นจะพยายามดูประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเป็นหลัก ส่วนการขอเพิ่มงบประมาณนั้น สามารถทำได้ตามความจำเป็นและความมีเหตุมีผล แต่จะไม่ดำเนินการแบบเร่งรีบเป็นอันขาด และจะต้องจัดเตรียมข้อมูลที่ความสมบูรณ์เสียก่อนที่จะเสนอให้รัฐบาลพิจารณา
ดังนั้น จึงได้มอบให้ สช.ทบทวนกติกาการใช้เงินอุดหนุนที่รัฐจัดให้ดังกล่าว เพื่อดูว่ามีช่องว่างหรือไม่อย่างไร และมีการนำเงินไปพัฒนาการศึกษาตามกับทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการอย่างไร ซึ่งกติกาเดิมใช้สำหรับค่าใช้จ่ายใน 4 รายการ ได้แก่ เงินเดือนครูและบุคลากรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์, การพัฒนาอาคารสถานที่ และการดำเนินกิจการของโรงเรียน ทั้งนี้ เห็นด้วยกับการใช้เงินอุดหนุนสำหรับเรื่องของครูเป็นอันดับแรก ส่วนที่เหลือขอให้ใช้สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ ขอให้มีการศึกษาและวิเคราะห์การจัดการศึกษาของประเทศอื่นที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดการศึกษา ซึ่งจะช่วยสะท้อนเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาด้วย
 
 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
ส่วนข้อคำถามเกี่ยวกับการปิดตัวของโรงเรียนเอกชนหลายแห่งในเวลานี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากจำนวนประชากรที่ลดลง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เข้าใจดีและเตรียมการที่จะปรับตัวไว้แล้ว ซึ่งโรงเรียนของรัฐก็ควรจะต้องเตรียมปรับตัวกับสภาพประชากรที่เริ่มลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกัน

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม