หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

คตช.นัดแรก ออกกฎ 4ป.คุมทุจริต จ่อชง ครม. 20 ม.ค.นี้

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

คตช.นัดแรก ออกกฎ 4ป.คุมทุจริต จ่อชง ครม. 20 ม.ค.นี้


คตช.นัดแรก ออกกฎ 4ป.คุมทุจริต ผุดข้อสัญญาว่าด้วยคุณธรรมคุมทุจริต นำร่อง จัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี-รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน เข้า ครม.อังคารหน้า นายกฯ ย้ำ สอบทุจริตต้องเป็นธรรม จ่อ ให้ศูนย์ดำรงธรรม เปิดแผนกรับเรื่องทุจริตแยกออกจากร้องทุกข์
วันที่ 14 ม.ค.เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ในฐานะประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้เรียกประชุมคตช.เป็นครั้งแรก โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมาชิก คสช. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ต่อมาเวลา 12.30 น. ได้ร่วมกันแถลงข่าว นายวิษณุ กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้ ไม่มีหน้าที่ลงไปจับผิดใคร แต่เป็นศูนย์กลางในการทำงานเชิงบูรณาการติดตามความคืบหน้าและเร่งรัด จี้ลงไปว่ามีจุดอ่อนและจุดโหว่อยู่ตรงไหนในเรื่องทุจริต ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบ ตัวบุคคล หรือ ผู้มีอิทธิพลที่อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความหวาดระแวง เกรงใจ หรือไม่กล้าจะเข้าไปใช้อำนาจ ซึ่งคณะกรรมการ สามารถสรุปรายงานเสนอหัวหน้า คสช.ให้ใช้อำนาจของคสช.ได้ ในกรณีที่มีความจำเป็น สำหรับแนวทางการทำงาน คือ 1. การจัดกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จับได้แต่ปลาซิวปลาสร้อยตัวเล็กๆ แต่ผู้สั่งการ ผู้มีอำนาจ บางครั้งเป็นนักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เล็ดลอดไปได้ ซึ่งจะจัดแบ่งเป็นข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง ผู้มีอิทธิพล นักธุรกิจ และอื่นๆ เพื่อจะได้จัดการแต่ละกลุ่มได้ถูกต้อง
2. การจัดกลุ่มกิจการหรือเรื่องที่ทุจริตบ่อย เช่น การแต่งตั้งโยกย้าย การจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุญาตและอนุมัติไม่สะดวก การขอรับประโยชน์จากรัฐ และการใช้ทรัพย์สินของรัฐ และ 3. วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งจะเริ่มด้วยมาตรการป้องปราม การปลูกจิตสำนึก การปราบปราม และการประชาสัมพันธ์ หรือ “4 ป.”
นายวิษณุ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติ ให้การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายใหญ่ และรายสำคัญ ควรทำข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้รับจ้าง เรียกว่า “ข้อตกลงว่าด้วยคุณธรรม” เป็นสัญญาอีกฉบับหนึ่งแนบไปในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่คู่สัญญาต้องลงนามเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะไม่โกง สร้างความโปร่งใสทุกขั้นตอน ในข้อตกลงฉบับนี้ จะมีทีมจากภาคเอกชนและสาธารณชนที่คัดเลือกกันมาเป็นตัวแทนประชาชน 4 - 5 คน เป็นผู้สังเกตการณ์และติดตาม สามารถซักถามข้อสงสัย และนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ ส่งผลให้โอกาสทุจริตเกิดขึ้นได้ยาก โดยจะนำร่องใน 2 โครงการ คือ 1.โครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี และ2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย กรณีทีมงานดังกล่าวตรวจพบความไม่ชอบมาพากล สามารถรายงานไปยังผู้บังคับบัญชารวมถึงนายกฯ ได้ หากพบว่า ผิดจริงมีโทษทางวินัย และโทษโดยการส่งเรื่องไปให้ ป.ป.ท.และ ป.ป.ช.รับไปดำเนินการ
รองนายกฯ กล่าวว่า เรื่องจุดอ่อนของระเบียบสํานักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 คือ ไม่มีฐานะเป็นกฎหมาย การฝ่าฝืนไม่มีบทลงโทษโดยตรง และไม่ใช้กับรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องแก้ไขให้เป็น พ.ร.บ.โดยระบุเรื่องบทลงโทษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ใช้ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน โดยให้เปิดแผนกรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะเรื่องการทุจริตขึ้น จะนำผลการประชุมครั้งนี้เสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.วันที่ 20 ม.ค. เพื่อให้มีมติออกมารองรับมาตรการทั้งหมด
นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมีการพูดถึงเรื่องคดีความที่ค้างอยู่ใน สนช.เห็นว่า ควรปล่อยให้ สนช.ดำเนินการ เมื่อจบจากสนช.แล้ว ไม่ว่าจะจบอย่างไร และจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เรื่องนี้อาจต้องตกไปอยู่ในองค์กรอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ จะได้พิจารณาตามแนวทางที่แต่ละฝ่ายมีอำนาจหน้าที่ เช่น จะนำไปสู่การดำเนินคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหาย ดำเนินคดีอาญาหรือไม่ หรือจะดำเนินไปสู่ตัวบุคคลอื่นที่ยังไม่ใช่ตัวละครที่ปรากฏในกระบวนการถอดถอนของ สนช.หรือไม่นั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง วันนี้ทุกคนยังได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานความสุจริตอยู่ ดังนั้น ต้องรอขั้นตอนของมัน จะเร่งรัดให้เร็วกว่านี้ไม่สามารถทำได้ ประเด็นเหล่านี้จะมีการพูดกัน
นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ ป.ป.ท.ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ว่า ศอตช.จะเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติให้กับ คตช.ขับเคลื่อนให้ส่วนราชการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด การทำงานจะใช้หนังสือร้องเรียนของประชาชนเป็นเครื่องชี้นำ หากประชาชนร้องเรียนมา ส่วนราชการต้องดำเนินการแก้ไข รวมถึงตรวจสอบว่าความเดือดร้อนหรือข้อผิดพลาดเกิดจากการละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่หรือไม่ ถ้าพบว่าละเว้น ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการทางวินัยหรือทางปกครอง ส่วนเรื่องการปราบปรามนายกฯ ได้ให้นโยบายให้ถือกฎหมายเป็นหลัก ผิดคือผิด ถูกคือถูก นอกจากนั้น ให้นำมาตรการทางวินัยมาใช้คือหากพบว่า มีความผิดทางวินัยส่วนราชการต้องดำเนินการทางวินัยทันที
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ปี 2558 เป็นปีแรกที่นายกฯ ได้กำหนดให้มีแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตั้งงบประมาณไว้ 2,106 ล้านบาท และในปี 2559 ก็ยังทำเป็นแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเช่นกัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ส่วนราชการเสนอแผนบูรณาการไว้ที่สำนักงบประมาณแล้ว โดยปี 2559 มีการเสนอความต้องการไว้ทั้งสิ้น 4,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 2,544 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 104 หน่วยงาน มีสำนักงาน ป.ป.ช. และกระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพ
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้เสนอในที่ประชุมว่า จะต้องพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หลังจากมี ลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2 บาทกว่าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2557 ทำให้มีผลต่อราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1-10 เปอร์เซ็นต์ จึงมีการเสนอมาตรการในการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างใหม่ ใน 2 กรณี คือ การกำหนดราคากลางก่อนและหลังวันที่ 16 ธ.ค.2557 ให้หน่วยราชการต่อรองกับผู้เสนอราคาต่ำสุด ตามราคากลางใหม่ที่คิดตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันในขณะนั้น ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณไปได้บ้าง.

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ
โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม