หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 21/2558
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายมาร์ก แอนดรูว์ เจฟฟรีย์ เคนต์ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Mark Andrew Geoffrey Kent) และผู้แทนจากสถาบันบริติช เคานซิล (ประเทศไทย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ต่อความความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย เป็นเรื่องดีที่มีการดำเนินโครงการในการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาเช่น โครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Thailand English Teaching Program) ซึ่งทราบมาว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเดินทางมาเป็นครูผู้ช่วยในสถานศึกษาของไทยในระหว่างปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนสาขาศึกษาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และอาจมีทักษะการสอนไม่ดีเท่าที่ควร
จึงต้องการให้มีการพิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาในการเป็นครูผู้ช่วยสอนและคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยเน้นที่นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/การสอน เป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การที่นักศึกษาสายศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/การสอน มาเป็นครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยอาจถือเป็นการฝึกสอนของตัวนักศึกษาเองด้วย
มีหลายโครงการความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและไทยที่น่าสนใจ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ผ่านการประสานงานของบริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ต่อไป จึงขอขอบคุณเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ผู้แทนสถาบันบริติช เคานซิล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความรู้และการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างดี
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ กล่าวว่า สหราชอาณาจักรมีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษา เช่น ไมโครซอฟต์ และบริติช เคานซิล โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต
แต่ปัญหาของการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย คือ ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี แต่ไม่กล้าพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษขึ้น
สำหรับโครงการความร่วมมือต่างๆ คือInspiring Science ซึ่งบริติช เคานซิล ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ  Sheffield Hallam University เป็นโครงการพัฒนาครูเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะครูในโรงเรียนขนาดเล็กหรือในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้และประยุกต์สิ่งที่อยู่รอบตัวมาทำเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้
และโครงการ Newton Fund ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิทยาศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณจากสหราชอาณาจักรกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรด้วย
ในส่วนของการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทยนั้น บริติช เคานซิลได้ดำเนินความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สอศ. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ English Program
นอกจากนี้ บริติช เคานซิลได้จัดการสอบ Aptis เพื่อวัดและประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของครู รวมถึงโครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเห็นได้ว่าโครงการความร่วมมือทางการศึกษาข้างต้น จะเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมครู เนื่องจากครูเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษา
ส่วนข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการด้านครูผู้ช่วยสอนในสถานศึกษาของไทยนั้น เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ กล่าวว่า หากคัดเลือกเฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/การสอน อาจส่งผลให้จำนวนนักศึกษาที่จะเข้ามาเป็นครูผู้ช่วยสอนในประเทศไทยลดลง อย่างไรก็ตามเห็นควรให้มีการหารือในรายละเอียดเรื่องดังกล่าวร่วมกันต่อไป เพื่อหาความสมดุลระหว่างคุณภาพกับจำนวนครูผู้ช่วยสอน
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ได้นำเสนอ International Child Protection Certificate ซึ่งเป็นเอกสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครูสอนภาษาอังกฤษที่มาจากสหราชอาณาจักรก่อนการรับเข้าทำงาน เพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักเรียนไทยด้วย

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม