หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

ศธ.หารือกับ กกต.เพื่อสนับสนุนการให้ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 26/2558
ศธ.หารือกับ กกต.เพื่อสนับสนุนการให้ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับนายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ ประกอบด้วยนายสุเทพ พรหมวาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม นายอิสระ เสียงเพราะดี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกลาง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการขอความร่วมมือสนับสนุนการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สนง.กกต.) ได้เข้าหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อต้องการให้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยการให้ความรู้และการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ใน ประเด็น คือ
1) การสนับสนุนให้นำหลักสูตรและวิชาหน้าที่พลเมือง เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2) การสนับสนุนให้นำหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนวิชาพิเศษลูกเสือ ของ สพฐ.
3) การส่งเสริมการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอน (ช่วงชั้น) ในโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
4) การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)
จากการหารือในครั้งนี้ ศธ.ยินดีให้การสนับสนุนเท่าที่สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ เพราะที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด  แต่ ศธ.จะไม่เข้าไปทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยจะช่วย กกต.ในการสนับสนุนการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ส่วนรายละเอียดความร่วมมือต่างๆ นั้น ขอให้ กกต.ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สป./สพฐ./สช./กศน./สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ต่อไป

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
ทั้งนี้ ช่วงปีที่ผ่านมา กกต.ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ ศธ.มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ซึ่ง ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ศธ. ได้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนี้ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน กศน. ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (แขวง) รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการจัดทำร่างหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ "ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย" จำนวน 3วิชา คือ วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง วิชานักบริการการเลือกตั้ง และวิชานักสร้างเครือข่ายการเลือกตั้ง

          ที่มา: เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม