หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

วันครู ครั้งที่ 59

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 23/2558
วันครู ครั้งที่ 59
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันครู ครั้งที่ 59 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ภายใต้แก่นสาระ “ครูดีศรีแผ่นดิน” เพื่อเป็นการระลึกถึงบูรพาจารย์ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • 7.30 น. ตักบาตร ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร “งานวันครู ครั้งที่ 59 พ.ศ. 2558” โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธี
 พิธีทำบุญตักบาตรที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

  •  9.30 น. พิธีสงฆ์และประกอบพิธีการงานวันครู  ที่หอประชุมคุรุสภา
 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีสงฆ์และประกอบพิธีการงานวันครู โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธ. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 ดังนี้
 “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่มาชุมนุมพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปลื้มปิติ โสมนัส ในโอกาสมหามงคลวันพระราชสมภพของใต้ฝ่าละอองพระบาท ได้เวียนมาบรรจบครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558
 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาท ซึ่งเป็นพระมิ่งขวัญของครู และเป็นที่สักการะของปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พระราชกรณียกิจ ทั้งในพระราชอิสริยยศและพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ที่ทรงปฏิบัตินานัปการ เพื่อความ ร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกร และความมั่นคงของประเทศ พระราชกรณียกิจที่สำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ที่ทรงใฝ่พระราชทานพระหฤทัยและทรงอุทิศพระองค์ด้านการศึกษา ทรงมีใจรักที่จะเป็นครู ทรงคุณลักษณะและพระราชจริยวัตรอันงดงามของความเป็นครู ประกอบด้วยทรงรอบรู้ ทรงสอนดี มีคุณธรรม ทรงยึดมั่นจรรยาบรรณ และทรงมุ่งมั่นพัฒนา เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงรู้ลึกและรู้กว้าง ทรงวางแนวทางในการเรียนการสอน และปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย และเหมาะสมกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน ทรงค้นคว้าเพื่อเตรียมการสอน ทรงจัดทำเอกสารประกอบคำบรรยายด้วยพระองค์เอง ทรงสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นทุรกันดาร มีโอกาสได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาและมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พระราชทานพระราชานุเคราะห์ด้านการศึกษาแก่ผู้ที่บกพร่องด้านสติปัญญาและร่างกาย ทรงพระกรุณารับนักเรียนไว้ในพระราชานุเคราะห์ พระราชทานทุนสำหรับครูและพระภิกษุ และพระราชทานทุนในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ทรงรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาไว้ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนพระราชทาน ทรงพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทรงพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา รวมทั้งทรงพระกรุณารับสมาคม สถาบัน มูลนิธิและองค์กร และพระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านให้มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระราชจริยวัตรด้านการศึกษาและความเป็นครูของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่แซ่ซ้องสดุดีทั้งในประเทศและนานาประเทศ
 ในโอกาสวันครูที่ 16 มกราคม 2558 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตินำผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพสกนิกรทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ในมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของครูและพสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
 จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ วางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ.) ครูอาวุโสนอกประจำการ (นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ) และครูอาวุโสในประจำการ (นายชัยอนันต์ แก่นดี)

 ประกอบพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มอบของที่ระลึกแก่ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ.ที่อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์
น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ ครูอาวุโสนอกประจำการ
และนายชัยอนันต์ แก่นดี ครุอาวุโสในประจำการ

  • 10.30 น. พิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 59 ที่หอประชุมคุรุสภา
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 59 โดยได้ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประกอบพิธีคารวะครูอาวุโสแก่ ครูบุญมา รัตนอุบล และครูวิจิตรา ไชยภัฎ ซึ่งเป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแก่นายกรัฐมนตรีที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา
 ในการนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันครู 2558 โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่ง ดังนี้
 “หลังจากทราบว่าจะต้องมาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครูในวันนี้ ทำให้คิดถึงแม่ซึ่งเป็นครูและเสียไปหลายปีแล้ว มีความนึกถึงพระคุณแม่ผู้สอนให้เป็นคนดีแต่ไม่มีโอกาสได้ชื่นชมความสำเร็จ อีกทั้งรู้สึกดีใจที่ได้พบกับครูที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และได้พบกับผู้เข้ารับรางวัลซึ่งถือว่าเป็นตัวแทน เป็นหน้าเป็นตาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษา การกล่าวปราศรัยในวันนี้ มาในฐานะครู โดยการจัดงานวันครูปีนี้เป็นปีที่ 59 เมื่อถึงวันครูก็จะนึกถึงเพลง “แม่พิมพ์ของชาติ” ทุกครั้ง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ รวมถึงอีกหลายเพลงที่เกี่ยวกับครูก็เป็นเพลงแห่งเกียรติยศของครูทั้งแผ่นดินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 ปัจจุบัน สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย การจะทำให้ประเทศชาติหรือการศึกษาของประเทศก้าวหน้านั้น จำเป็นจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ไม่ใช่มองเฉพาะในครอบครัวหรือในประเทศเท่านั้น ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น การพัฒนาประเทศจะต้องทำให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกฝ่ายต้องทำด้วยความตั้งใจ เสียสละ และอดทน
 ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็น “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส”พระองค์ทรงพระราชทานแนวทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ แต่ปัญหาของประเทศไทยคือไม่มีการนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติหรือการขับเคลื่อน ครูทุกศาสนาจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ได้ เพื่อสร้างประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยแนวทางที่ผ่านการคิดวิเคราะห์และกลั่นกรองของทุกคน แต่จะต้องไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งและอยู่ในกรอบของกฎหมาย
 รัฐบาลเป็นส่วนขับเคลื่อนหลักและเป็นผู้กำหนดนโยบายทางด้านการศึกษาของประเทศ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งมีฝ่ายบริหารขององค์กรหลัก หน่วยงานในสังกัด ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย และนักเรียน ดังนั้นจะต้องสร้างความสัมพันธ์ต่อกันให้เกิดขึ้น และดำเนินการภายใต้หลักการ “การทำให้ทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างยั่งยืน ไม่ได้เกิดความขัดแย้ง” ทั้งหมดนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือที่เรียกว่า “พลวัต” (Dynamic)
 ประเทศไทยต้องเตรียมการเข้าสู่อนาคต สร้างอนาคตโดยการนำเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียน จะสร้างบุคลากร หรือนำพาประเทศไทยไปได้อย่างไร เพื่อให้ทัดเทียมอารยประเทศ จึงขอฝากครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมมือกัน การผลิตผู้จบการศึกษาจะต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้จบการศึกษาผ่านกระบวนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
 สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู จะต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยึดหลักการมีเหตุมีผลและความพอประมาณในการใช้จ่าย อีกทั้งต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือมีความรู้คู่คุณธรรม ครูจะต้องสอนให้นักเรียนรู้จักการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าหนี้ที่มีอยู่จำเป็นหรือไม่ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน สวัสดิการ และความก้าวหน้าของครู ต้องดูในรายละเอียดเพื่อหาทางแก้ไข เพราะการแก้ไขด้วยวิธีการเดิมไม่ได้ผล
 กรณีที่ครูต้องการมีเวลาสอนนักเรียนมากขึ้น เพราะเวลาสอนส่วนใหญ่เสียไปจากการต้องทำประเมินผลงาน จึงต้องมีการปรับระบบการประเมินและใช้เวลาในการทำประเมินให้น้อยลง โดยต้องแก้ทั้งระบบ ปรับโครงสร้างให้เหมาะสม ต้องทำแผนงานและแผนงบประมาณให้เรียบร้อย มีการประเมินอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของครูมากเกินไป นอกจากนี้ ต้องการให้มีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน เพราะจะมีผลในเรื่องของงบประมาณในระยะต่อไป กำหนดวิธีการจัดกลุ่มและบริหารจัดการแต่ละกลุ่ม เช่น การบริหารบุคลากร งบประมาณ สาธารณูปโภค ฯลฯ การลดภาระของครู กำหนดเป้าประสงค์ของการศึกษา สร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ออกจากระบบการศึกษากลับเข้าระบบให้ได้มากที่สุด ปรับเฉลี่ยอัตราครูให้เหมาะสม เพิ่มจำนวนนักวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
 ในการเรียนการสอน จะต้องจัดทำตำราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้ทันสมัย ให้ความสำคัญกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความเป็นมาของประเทศและทำให้เกิดความรักชาติ ครูต้องพัฒนาการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น สอนให้นักเรียนรักการอ่าน สามารถเขียนร่างและสรุปใจความได้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักหน้าที่ สร้างความร่วมมือ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
 นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กระทรวงศึกษาธิการเดินตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ปี 2558-2563 ได้แก่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และสอนนักเรียนให้รู้จักคำว่า “วิกฤต โอกาส และความท้าทาย”
 สุดท้ายนี้ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2558 ขอส่งความปรารถนาดีให้กับครูทุกคน ให้มีกำลังกาย กำลังใจ ทำหน้าที่หล่อหลอมลูกศิษย์ เพื่อจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้มีอุปการคุณต่อการศึกษาของชาติ

 นายกรัฐมนตรีคารวะครูอาวุโส 2 ท่าน คือ คุณครูบุญมา รัตนอุบล และคุณครูวิจิตรา ไชยภัฏ
ที่เคยสอนนายกรัฐมนตรี ที่ รร.วัดนวลนรดิศ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  • 14.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคุรุสภา ครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถานศึกษา
    และผู้ชนะการประกวด จำนวน 878 คน ที่หอประชุมคุรุสภา
 รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคุรุสภา 100 คน, ครูภาษาไทยดีเด่น 50 คน, รางวัลครูภาษาฝรั่งเศส 6 คน, รางวัลคุณธรรม 320 คน, ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 74 คน, รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศของคุรุสภา 25 คน, ผู้ชนะการประกวดคำขวัญวันครู 13 คน, บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู 17 คน, ข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู 8 คน, วาดภาพวันครู 30 คน, ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ 5 คน, ครูดีในดวงใจ 226 คน และบุคลากร สพฐ.ดีเด่น 4 คน
จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ครูที่ได้รับรางวัล มีใจความตอนหนึ่งดังนี้
คำขวัญวันครู ประจำปี 2558 ที่ว่า “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” เป็นการแสดงให้เห็นว่า สังคมให้เกียรติแก่ครูเพียงใด  ดังนั้นเมื่อเราเป็นครู จะต้องให้เกียรติยกย่องตัวเองและวิชาชีพที่ทำและขอให้ครูทุกคนไม่เป็นเพียงผู้มีอาชีพครู แต่ขอให้เป็นครูมืออาชีพ ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีสติปัญญาในการที่จะอบรมบ่มเพาะ ปลูกฝัง ถ่ายทอดความรู้ ความดีให้กับนักเรียน มีภาวะผู้นำ ที่จะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ หมั่นพัฒนาฝึกฝนตนเอง คิดค้นเทคนิควิธีการเรียนการสอน ตลอดจนรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสิ่งตอบแทนที่จะมีคุณค่าที่ดีที่สุดสำหรับครู ไม่ใช่เงินวิทยฐานะหรือการมีเงินเดือนสูง แต่คือความสำเร็จของลูกศิษย์ ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อช่วงเช้าตอนที่นายกรัฐมนตรีคารวะคุณครู สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่คุณครูเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นลูกศิษย์ของตนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จในชีวิต พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจะทำอย่างไรให้ครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองมีความสุข ซึ่ง 3 สิ่งนี้ควรเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน จึงขอฝากครูทุกคน ณ ที่นี้ให้ช่วยผลักดันด้วย เพราะหากครูสอนด้วยความสุข นักเรียนก็เรียนด้วยความสุข เมื่อเป็นเช่นนี้พ่อแม่ก็จะมีความสุขไปด้วย
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูทุกคนที่ได้รับรางวัล ซึ่งเชื่อว่าครูทุกคนเป็นครูเก่ง ครูดี ที่มีความเพียบพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์และสังคม รวมทั้งเป็นบุคลากรหลักในการที่จะนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคุรุสภา ครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถานศึกษา
และผู้ชนะการประกวด จำนวน 878 คน ที่หอประชุมคุรุสภา
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม