หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

การประชุมวิชาการ"การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ที่เชียงใหม่เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 27/2558การประชุมวิชาการ"การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ที่เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ กว่า 1,500 คน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลการทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ดังนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำผู้เข้าเฝ้าทูลละออกพระบาท ณ ที่นี้ ถวายพระพรชัยมงคลในมหามงคลกาลที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 นี้
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงอุทิศพระองค์เพื่องานด้านการศึกษาที่นับได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ทรงเป็นผู้นำทางการศึกษาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่พระราชนโยบายที่พระราชทานแก่หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ แล้วเท่านั้น หากแต่ทรงนำปฏิบัติจัดการการศึกษาด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและผู้ด้อยโอกาสทั้งปวง ยามเสด็จพระราชดำเนินไปในที่แห่งใด ดั่งหนึ่งทรงนำความสุขไปพระราชทานแก่พสกนิกรถ้วนหน้า ยังความปีติยินดีแก่ประชาชนชาวไทยทั้งปวง
ในมหามงคลกาลที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดอภิบาลประทานพระพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มฉัตรปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพสกนิกรชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวคำกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดดังนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในวันนี้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกันรับสนองแนวพระราชดำริจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนดังกล่าวมีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารอีกประการหนึ่งด้วย
ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติงานสนองแนวพระราชดำริดังกล่าวอย่างเต็มที่ ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเสมอมา
การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริดังกล่าวนั้น ได้ก่อให้เกิดผลดีแก่เด็กและเยาวชน ส่งผลถึงพ่อแม่และผู้ปกครอง  ตลอดจนชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ซึ่งครูผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในพื้นที่ นำมาสู่การสรุปเป็นผลงานทางวิชาการในแต่ละด้าน ซึ่งจะได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์ที่ดีและข้อคิดเห็นต่างๆ ไปพัฒนางานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ในพุทธศักราช 2558 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมทางวิชาการขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 พุทธศักราช 2558 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับสนองพระราชดำริ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
จากนั้น ผู้แทนจาก ตชด. สพฐ. สำนักงาน กศน. และกองพระพุทธศาสนา ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารรายงานผลการดำเนินงานแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และครูผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการฯ โดยมีใจความดังนี้
“ข้าพเจ้าปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประสบผล เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ราษฎรในท้องที่ห่างไกลและเข้าถึงยาก ราษฎรมีความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสัมมาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ ส่วนบุตรหลานมีสภาวะโภชนาการดีขึ้น มีร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ารับการศึกษาและมีโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ให้สูงยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนเหล่านี้ หลายคนจบการศึกษาแล้ว และกลับไปเป็นกำลังช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตน ตามที่ได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกรักท้องถิ่น
ขอขอบใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่แสดงความปรารถนาดีในโอกาสที่ข้าพเจ้าจะมีอายุครบ 60 ปี ในนามของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอขอบใจหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และร่วมมือกันจัดการประชุมครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสในสังคม ทำกุศลและความประสงค์ดีจะนำให้ทุกท่านประสบความสุขสมบูรณ์ ความอิ่มเอมใจ และความสำเร็จ สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ
ภายหลังพิธีเปิดการประชุมฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของครู จำนวน 5 เรื่อง การแสดงชุด “พระบารมีแผ่ไพศาล ถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” และนิทรรศการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะทำงาน ตามลำดับ

ที่มา: เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม